Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Obavještenje: Zabrana aktivne materije “beta – ciflutrin”

Obavještavaju se uvoznici, distributeri i korisnici sredstava za zaštitu bilja da je Izmjenama spiska aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima na području Bosne i Hercegovine od 16.09.2020. godine preuzeta Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/892 od 29. juna 2020. godine o neproduženju odobrenja aktivne materije „beta-ciflutrin“, zbog čega se zabranjuje uvoz fitofarmaceutskih sredstava koja sadrže ovu aktivnu materiju (beta-ciflutrin), a prodaja, skladištenje i upotreba je dozvoljena do 20. jula 2021. godine.