Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Javna rasprava: Nacrt Uredbe o metodologiji utvrđivanja najniže osnovne cijene vodnih usluga

Postupajući po Zaključku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. br. 1305/2020 od 24.09.2020. godine, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je pripremilo nacrt Uredbe o metodologiji utvrđivanja najniže osnovne cijene vodnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine. Molimo da svoje primjedbe i komentare na nacrt uredbe dostavite na propisanom obrascu najkasnije do petka, 27.11.2020. godine na sljedeću adresu: Ulica Hamdije Čemerlića broj 2, 71 000 Sarajevo ili elektronski na email: sektorvoda [at] fmpvs.gov.ba.   

Napomena: Uz prijedloge izmjena ili dopuna uredbe, obavezno je dostaviti i obrazloženje ovih prijedloga.