Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Objava Odluke o finansijskoj pomoći za izvozno orijentirane subjekte iz poljoprivredno-prehrambenog sektora u Službenim novinama Federacije BiH

NAPOMENA: Odluka je objavljena 25.12.2020. godine u Službenim novinama Federacije BiH br. 94/20. Subjekte kojima je odobrena finansijska pomoć uskoro ćemo obavijestiti o terminu potpisivanja ugovora.

Podsjećamo, Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, na 248. sjednici održanoj 22.12.2020.g  u Sarajevu, usvojila Odluku o dodjeli finansijske pomoći izvozno orijentiranim privrednim društvima, zadrugama, obrtima i drugim pravnim subjektima iz poljoprivredno-prehrambenog sektora u okolnostima pandemije COVID-19.
Sredstva u ukupnom iznosu od 8.199.933,02 KM dodjeljuju se 31 izvozno orijentiranom privrednom subjektu iz poljoprivredno-prehrambenog sektora.
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će sa subjektima iz ove odluke potpisati ugovor i vršiti kontinuiran nadzor nad utroškom sredstava, a u skladu sa Uredbom o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije BiH u okolnostima pandemije COVID-19.