Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Javne konsultacije: Pravilnik o ekološki prihvatljivom protoku

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nakon obavljenog prvog kruga Javnih konsultacija u januaru 2021. godine, po razmatranju svih pristiglih primjedbi, komentara i sugestija, pripremilo je Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka.
Tabelu sa prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama sa obavljenih javnih konsultacija možete preuzeti ovdje.
Radi dodatnog uključivanja zainteresovane javnosti u radnoj fazi, propis se stavlja na uvid kao Nacrt pravilnika.
Koristeći propisani obrazac, pozivaju se još jednom svi zainteresirani da svoje primjedbe na objavljeni Radni tekst Pravilnika dostave najkasnije do 25.02.2021. godine na e-mail sektorvoda@fmpvs.gov.ba i/ili pisanim putem na adresu: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ul. H.Ćemerlića br. 2, 71 000 Sarajevo.
Svi komentari, mišljenja i prijedlozi, dostavljeni u gore propisanom roku, bit će razmotreni pri izradi Pravilnika o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka.
Pozivamo:
– sve subjekte da daju svoj stručni doprinos u vezi poboljšanja predmetnog propisa te da animiraju i sve one za koje smatraju da takođe mogu dati svoj doprinos.
– kantonalna ministarstva nadležna za vode, da u konsultacije po predmetnom Radnom tekstu Pravilnika uključe i gradove i općine ukoliko je kantonalnim zakonima prenesena nadležnost za izdavanje vodnih akata na iste.