Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Dedić sa međunarodnim predstavnicima o vodosnabdijevanju

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić danas je u sjedištu Federalne vlade u Sarajevu održao sastanak sa šefom kooperacije Delegacije EU u BiH Stefanom Ellerom, šefom ureda Svjetske banke u BiH Christopherom Sheldonom, rezidentnom predstavnicom UNDP-a u BiH Stelianom Nedere, te direktorom za saradnju Ambasade Švicarske Sirocom Messerlijem.   

Ellero je na početku sastanka rekao da je regulatorno uređenje sektora voda ključni preduslov za dalji razvoj, kao i za dalju finansijsku i tehničku podršku međunarodnih partnera. Istaknuo je značajan napredak koji je postignut u sektora voda ali i potrebu da se reforma ovog sektora nastavi u cilju poboljšanog pružanja vodnih usluga u Federaciji BiH.

Messerli je također istakao važnost regulatorne reforme u ovom sektoru za daljnji angažman međunarodnih partnera i održivost projekata u ovom sektoru, s obzirom da će Švicarska sa grant sredstvima učestvovati u Programu modernizacije sektora pružanja usluga vodoopskrbe i odvođenja otpadnih voda te da već podržava druge tekuće projekte u ovom sektoru diljem BiH. 

Sheldon je izvijestio prisutne da je odbor Svjetske banke odobrio Program modernizacije sektora pružanja usluga vodoopskrbe i odvođenja otpadnih voda te istakao potrebu da se što prije usvoji metodologija o utvrđivanju najniže osnovne cijene vodnih usluga, jer će se u ovom Programu podržavati općine koje usvoje ovu metodologiju i pokažu spremnost da razvijaju vodnu infrastrukturu na održiv način. 

Govoreći o važnosti unapređenja održivosti projekata vodosnabdijevanja i sanitacije, Nedera je kazala da će se kroz drugu fazu UNDP MEG projekta i dalje podržavati općine i njihova komunalna poduzeća kako bi mogli osigurati što bolje usluge vodosnabdijevanja za svoje građane.

Zajednički stav svih međunarodnih predstavnika je da će Program za unapređenje vodnih usluga i kriteriji iz metodologije o utvrđivanju najniže cijene vodnih usluga biti osnova buduće podrške i dodjele grant sredstava u ovom sektoru. 

– Cijenim doprinos naših međunarodnih razvojnih partnera i Alijanse za vode institucionalnom jačanju sektora vodnih usluga i investicijama u pripadajuću infrastrukturu. Vlada Federacije BiH je prepoznala aktivnosti koje je potrebno u što kraćem roku pokrenuti kako bi proveli neodložne reforme sektora vodnih usluga. Pri kraju je izrada Programa za unapređenje vodnih usluga i metodologije o utvrđivanju najniže osnovne cijene vodnih usluga koje će Ministarstvo dostaviti Vladi na usvajanje, a u narednoj godini otpočet ćemo sa aktivnostima na pripremi Zakona o vodnim uslugama FBiH uz podršku međunarodnih partnera, rekao je ministar Dedić.