Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Poziv općinama za učešće u Projektu modernizacije vodnih usluga

U aprilu 2020. godine smo vas izvijestili da je Svjetska banka  ponudila kreditnu liniju Bosni i Hercegovini, odnosno Federaciji BiH,  za implementaciju Projekta Modernizacija vodnih usluga u Bosni i Hercegovini – za područje Federacije BiH.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je dana 17.04.2020. godine kandidiralo Projekat Svjetske banke Modernizacija vodnih usluga u Bosni i Hercegovini, za područje Federacije BiH u Program javnih investicija FBiH.

Dana 14.01.2021. godine je Vlada FBiH na svojoj 251. sjednici usvojila Program javnih investicija u kojem se nalazi i Projekat Modernizacija vodnih usluga u Bosni i Hercegovini, za područje Federacije BiH. Projekat je 24.11.2021. godine odobren od strane odbora Svjetske banke.    

Krajnji dužnik po ovom kreditnom zaduženju su općine iz Federacije Bosne i Hercegovine koje budu uključene u Projekat modernizacija vodnih usluga u Bosni i Hercegovini, za područje Federacije BiH, a resorno ministarstvo nadležno za implementaciju Projekta je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva putem svoje Jedinice za upravljanje projektima na području vodosnabdijevanja i odvodnje otpadne vode (PMU/PIU). Timovi za implementiranje općinskih projekata (PIT-ovi), bit će formirani od strane načelnika svake od općina koje učestvuju u Projektu, i odgovorni su za provedbu općinskih projekata.

Projekat modernizacija vodnih usluga u Bosni i Hercegovini ima za cilj jačanje institucionalnog, finansijskog i pravnog okvira i kapaciteta u sektoru voda i komunalne djelatnosti sa namjerom osiguranja održivosti investicija u infrastrukturu.

Projekat se sastoji od tri komponente.

Komponenta 1: Modernizacija regulatornog i institucionalnog okruženja

Komponenta 2: Jačanje općinskog okvira pružanja usluga vodosnabdijevanja i odvodnje.

Komponenta 3: Općinski investicioni projekti – poboljšanje pristupa, kvaliteta i efikasnosti pružanja usluga vodosnabdijevanja i odvodnje otpadne vode. Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže, uređaja za prečišćavanje vode za piće i prečišćavanje otpadne vode.

Projekat će biti podržan kreditnim financiranjem od Svjetske banke i usklađen sa postojećim projektima i raspoloživim financijskim izvorima drugih međunarodnih financijskih institucija i bilateralnih donatora (SIDA, SECO, SDC, EK). Nadležne institucije na entitetskom nivo će ovaj program implementirati zajedno sa lokalnim zajednicama i njihovim vodnim javnim komunalnim preduzećima sa ciljem poboljšanja vodnih usluga, kako je navedeno u postojećim strateškim dokumentima (Strategiji aproksimacije propisa sa pravnom stečevinom Evropske unije (EU) u oblasti okoliša/životne sredine BiH, strategijama upravljanja vodama u oba entiteta.

Sve općine koje budu zainteresovane za uzimanje kredita od Svjetske banke će proći kroz provjeru stanja u komunalnom poduzeću i općini u smislu određenih indikatora koji su uspostavljeni. U zavisnosti od stanja i kapaciteta, općine će biti uključene u prve dvije komponente Projekta, te u zavisnosti od procijenjenih kapaciteta će krenuti sa Komponentom 3, koja podrazumijeva kreditno zaduživanje i realizaciju investicionih općinskih pod- projekata.

Projekat će se implementirati tokom šest (6) godina od 2022. do 2027. godine. Period otplate je 32 godine uz grejs period od 7 godina.  Vrijednost kredita za koji se općina/grad zadužuju može iznositi 100% od vrijednosti investicije.

Pozivamo općine/gradove iz Federacije BiH koje su zainteresirane za učešće u ovom Projektu da najkasnije do 21.01.2022. godine dostave popunjen Upitnik i Pismo interesa poštom na adresu: Hamdije Čemerlića br. 2, 71000 Sarajevo ili elektronski (potpisano s pečatom općine i skenirano), na sljedeće adrese: Eldar Avdagić, eldar.avdagic@fmpvs.gov.ba  i Sukavata Bejdić, sukavata.bejdic@fmpvs.gov.ba

Upitnik možete preuzeti ovdje.