Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Obavještenje o zahtjevu za vođenje postupka za dodjelu koncesije za zahvatanje i korištenje vode iz rijeke Bosne

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva obavještava javnost da je JP Elektroprivreda BiH, Podružnica TE Kakanj podnijelo zahtjev za vođenje postupka za dodjelu koncesije za zahvatanje i korištenje vode iz rijeke Bosne, općina Kakanj na postojećem zahvatu, a na osnovu samoinicijativne ponude kako je utvrđeno članom 28. Zakona o koncesijama (“Službene novine Federacije BiH”, br. 40/02 i 61/06).

Vlada Federacije BiH je Odlukom V.broj 154/2022 od 10.02.2022. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj 12/22), ovlastila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da u svojstvu koncesora vodi pregovore i postupak dodjele koncesije sa koncesionarem JP Elektroprivreda BiH, Podružnica TE Kakanj koji će se voditi pod nadzorom nezavisnog regulatornog tijela Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine.

Obavještenje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva možete preuzeti klikom na LINK.