Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Objavljeni vodiči za poljoprivredne savjetodavce

Obavještavamo vas da je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstvo objavilo sljedeće vodiče koji se odnose na poljoprivredno-savjetodavni rad: 

Vodič za pohađanje obuke, polaganje stručnog ispita i dobivanje certifikata za poljoprivrednog savjetodavca, 2022. godine

Vodič za upis u Registar poljoprivrednih savjetodavaca, 2022. godine

Vodič za pravna lica za dobivanje dozvole za rad – licence privatnoj savjetodavnoj službi i upis u registar poljoprivrednih savjetodavnih službi, 2020. godine

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednim savjetodavnim službama („Službene novine F BiH“, broj 66/13), poljoprivredni savjetodavac je fizičko lice koje obavlja savjetodavnu djelatnost na stručnom osnovu, posjeduje certifikat o položenom stručnom ispitu i upisano je u Registar poljoprivrednih savjetodavaca. Poljoprivredni savjetodavac upisan u Registar savjetodavaca stiče pravo da obavlja poslove poljoprivrednog savjetodavca u oblasti savjetodavne djelatnosti za koju posjeduje certifikat.

Pod sljedećim linkom možete naći Obrazac zahtjeva za upis, brisanje i/ili izmjenu podataka u Registru poljoprivrednih savjetodavaca.