Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

JAVNI  POZIV za prijem dva volontera u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/05) i člana 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16, 89/18 i 31/20), a u vezi sa članom 47. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. br. 29/03, 23/04, 29/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12 i 99/15) federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva objavljuje

JAVNI  POZIV

za prijem dva volontera u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

 

Radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad raspisuje se Javni poziv za prijem volontera sa završenom visokom stručnom spremom – jedan izvršilac i srednjom stručnom spremom – jedan izvršilac bez zasnivanja radnog odnosa u Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Volonteri se primaju na stručno osposobljavanje za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa, o čemu se zaključuje ugovor u pisanoj formi na period od jedne godine.

Volonter za vrijeme stručnog osposobljavanja ima pravo na naknadu u iznosu od 35% od osnovne plaće stručnog suradnika, odnosno 35 % od osnovne plaće referenta, u skladu sa članom 26. stav 1. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH („Službene novine F BiH“ br. 45/10, 111/12 i 20/17).

Uvjeti: Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete, i to:

 1. VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, Pravni fakultet ili drugi fakultet društvenog smjera (za kandidate VSS),
 2. SSS-IV stepen stručne spreme, birotehnička, gimnazija, ekonomska ili mješovita srednja škola (za kandidate SSS),
 3. Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 4. Da je stariji od 18 godina,
 5. Da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 6. Da je zdravstveno sposoban za rad,
 7. Da nema ostvaren radni staž i radno iskustvo od jedne godine i više nakon diplomiranja.

U svrhu dokaza o ispunjavanju uvjeta za prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

 1. Prijavu sa kratkom biografijom,
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Dokaz o traženoj stručnoj spremi,
 4. Izjavu da nema ostvaren radni staž niti radno iskustvo u trajanju od jedne godine ili duže nakon sticanja visoke stručne spreme (ovjerenu od strane nadležnog organa ne stariju od 15 dana od dana prijave),
 5. Izjava da osoba nije obuhvaćena odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine (ovjerenu od strane nadležnog organa ne stariju od 6 mjeseci).

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima „Dnevni avaz“ i „Večernji  list“.

Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom (original ili ovjerene kopije) dostavljaju se na adresu:

Federalno ministarstvo poljoprivede, vodoprivrede i šumarstva

Hamdije Čemerlića broj 2

71000 Sarajevo

Sa naznakom „Javni poziv za prijem volontera“

 

Nepotpune, nepotpisane i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Javni poziv objavit će se i na internet stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva www.fmpvs.gov.ba

Kandidati koji budu izabrani dužni su prije početka osposobljavanja dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje nadležne službe FZ MIO/PIO da nema ostvaren radni staž kao ni radno iskustvo nakon sticanja visoke stručne spreme u trajanju od jedne godine ili duže.