Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Predstavnici Federalnog ministarstva poljoprivrede na Konferenciji o klimatskoj akciji u BiH

Konferencija o klimatskoj akciji u Bosni i Hercegovini održana je danas u Sarajevu u organizaciji UNDP-a, Delegacije EU i Ureda specijalnog izaslanika EU u BiH.

Konferencija, završni događaj Sedmice klimatskih akcija u BiH, okupila je ključne domaće i međunarodne partnere, predstavnike Vijeća ministara BiH, nadležnih ministarstava, ambasadore međunarodne finansijske institucije, predstavnike mladih, organizacije civilnog društva i gradonačelnike SECAP gradova i općina.

Konferenciji o klimatskoj akciji u BIH prisustvovali su i predstavnici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH Steliana Nedera istakla je da se kroz kreiranje I implementaciju novih finansijskih alata za klimu omogućava da BiH privuče nova sredstva.

“Ova godina je evropska godina mladih. Mladi su važan partner u svim događajima tokom ove sedmice, slušamo ih, sarađujemo sa njima i potičemo ih da budu nositelji pozitivnih promjena zato što imamo samo jednu planetu – poručila je Nedera.

Prisutnima su se tokom konferencije obratili predstavnici domaćih i međunarodnih institucija te ambasadori Egipta, Italije i Švedske.

Konferencija je bila prilika da predstavnici svih nivoa vlasti diskutuju o narednim koracima o klimatskoj akciji u BiH.