Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

OBAVIJEST – Podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ruralnog razvoja

Na temelju člana 18. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ruralnog razvoja („Službene novine Federacije BiH“ broj 55/21 i 46/22) Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede  i šumarstva objavljuje

 

O B A V I J E S T

o uvjetima i rokovima za podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ruralnog razvoja u 2022. godini

 

Predmet ove obavijesti je upoznavanje potencijalnih korisnika novčane podrške sa uvjetima i rokovima za podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ruralnog razvoja iz Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2022. godinu.

Informacije o korisnicima, općim i posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati korisnici novčane podrške po modelu ruralnog razvoja u 2022. godini, prihvatljivim ulaganjima, prihvatljivim i neprihvatljivim troškovima, minimalnoj i maksimalnoj vrijednosti ulaganja, osnovnom i dodatnom iznosu podrške, mjerama i dokumentima koje treba priložiti uz obrazac zahtjeva nalaze se u Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja novčane podrške po modelu ruralnog razvoja (“Službene novine Federacije BiH” broj 55/21) i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ruralnog razvoja (“Službene novine Federacije BiH” broj 46/22).

Neslužbena prečišćena verzija Pravilnika dostupna je na sljedećem linku

Obrasce potrebne za podnošenje zahtjeva možete preuzeti ovdje.

 

Rokovi za podnošenje zahtjeva

Početni rok za podnošenje zahtjeva je narednog dana od dana objave ovog obavještenja, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva za podršku je 5. 8. 2022. godine, osim za ulaganja finansirana putem kreditne linije Razvojne banke Federacije BiH kada je krajnji rok 01. 8. 2023. godine.

 

NAPOMENA:

Pozivamo korisnike mjera:

  • ulaganje u poljoprivredne mašine i priključne uređaje (Čl. 20)
  • ulaganje u poljoprivrednu opremu na poljoprivrednom gazdinstvu (Čl. 21)
  • ulaganje u rasplodnu stoku (Čl. 22)
  • ulaganje u izgradnju, proširenje i opremanje građevinskih objekata (Čl. 23)
  • ulaganje u legalizaciju građevinskih objekata i ispunjavanje okolišnih standarda (Čl. 24)

koje se realiziraju na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih potpora po modelu ruralnog razvoja, da se upoznaju sa dolje navedenim propisima koji su važni za realizaciju aktivnosti u okviru navedenih mjera: