Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

OBAVIJEST – Podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ostalih vrsta podrški

Na temelju člana 13. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški („Službene novine Federacije BiH“ broj: 71/21 i 46/22) Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede  i šumarstva objavljuje

O B A V I J E S T

o uvjetima i rokovima za podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ostalih vrsta podrški

u 2022. godini

Predmet ove obavijesti je upoznavanje potencijalnih korisnika novčane podrške sa uvjetima i rokovima za podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ostalih vrsta podrški iz Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2022. godinu.

Informacije o korisnicima, općim i posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati korisnici novčane podrške po modelu ostalih vrsta podrški u 2022. godini, prihvatljivim i neprihvatljivim troškovima, intenzitetu i visini podrške, mjerama i dokumentima koje treba priložiti uz obrazac zahtjeva nalaze se u Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja novčane podrške po modelu ostalih vrsta podrški  (“Službene novine Federacije BiH” broj 71/21) i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški (“Službene novine Federacije BiH” broj 46/22). 

Obrasce potrebne za podnošenje zahtjeva možete preuzeti ovdje.

 

Rokovi za podnošenje zahtjeva

Početni rok za podnošenje zahtjeva je narednog dana od dana objave ovog obavještenja, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva za podršku je 5.10. 2022. godine.

 

Neslužbena prečišćena verzija Pravilnika dostupna je na sljedećem linku