Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Model ostalih vrsta podrški

NAPOMENA

Novi obrasci za model ostalih vrsta podrški bit će dostupni ovdje nakon što se novi Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški objavi u Službenim novinama Federacije BiH.

Obrasci - Model ostalih vrsta podrški

bosanski jezik

ZSPO – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji – Aneks I-1

ZSSK – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje organiziranja stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara i sajmova – Aneks I-2

ZSIS – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje izlaganja na sajmovima –Aneks I-3

PISP – Obrazac prijave na javni natječaj za realiziranje projekata od značaja za Federaciju BiH – izrada strategija i programa Aneks I-4

ZSLV – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje opremanja laboratorija i veterinarskih organizacija - Aneks I-5

ZSAZ – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje troškova zadruga i realiziranja aktivnosti zadruga i privrednih društava za povezivanje ponude porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i obrta – Aneks I-6

ZSTU – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje troškova poljoprivrednih udruženja Aneks I-7

ZSTS – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje troškova poljoprivrednih saveza – Aneks I-8

ZSUC – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje uvođenja i certifikacije standarda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji – Aneks I-9

PSRP – Obrazac prijave na javni poziv za sufinansiranje različitih programa pokretanja proizvodnje, poticanja jesenske ili proljetne sjetve i slične mjere koje nisu obuhvaćene ostalim modelima, te mjere zemljišne politike – Aneks I-10

ISRP – Obrazac izvještaja o utrošku sredstava za sufinansiranje različitih programa pokretanja proizvodnje, poticanja jesenske ili proljetne sjetve i slične mjere koje nisu obuhvaćene ostalim modelima, te mjere zemljišne politike Aneks I-11

LPT - Lista prihvatljivih troškova za mjere ostalih vrsta podrški - Aneks II

IK - Izjava klijenta – Aneks III

Podrška za povezivanje ponude malih poljoprivrednih proizvođača – Aneks IV

Vrijednost otkupljenih poljoprivrednih i šumskih proizvoda i ljekovitog bilja isplaćenih zadrugarima i kooperantima - Aneks V

hrvatski jezik

ZSPO – Obrazac zahtjeva za sufinanciranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji – Aneks I-1

ZSSK – Obrazac zahtjeva za sufinanciranje organiziranja stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara i sajmova – Aneks I-2

ZSIS – Obrazac zahtjeva za sufinanciranje izlaganja na sajmovima –Aneks I-3

PISP – Obrazac prijave na javni natječaj za realiziranje projekata od značaja za Federaciju BiH – izrada strategija i programa Aneks I-4

ZSLV – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje opremanja laboratorija i veterinarskih organizacija - Aneks I-5

ZSAZ – Obrazac zahtjeva za sufinanciranje troškova zadruga i realiziranja aktivnosti zadruga i gospodarskih društava za povezivanje ponude obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i obrta – Aneks I-6

ZSTU – Obrazac zahtjeva za sufinanciranje troškova poljoprivrednih udruženja Aneks I-7

ZSTS – Obrazac zahtjeva za sufinanciranje troškova poljoprivrednih saveza – Aneks I-8

ZSUC – Obrazac zahtjeva za sufinanciranje uvođenja i certifikacije standarda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji – Aneks I-9

PSRP – Obrazac prijave na javni poziv za sufinanciranje različitih programa pokretanja proizvodnje, poticanja jesenske ili proljetne sjetve i slične mjere koje nisu obuhvaćene ostalim modelima, te mjere zemljišne politike – Aneks I-10

ISRP – Obrazac izvješća o utrošku sredstava za sufinanciranje različitih programa pokretanja proizvodnje, poticanja jesenske ili proljetne sjetve i slične mjere koje nisu obuhvaćene ostalim modelima, te mjere zemljišne politike Aneks I-11

LPT - Lista prihvatljivih troškova za mjere ostalih vrsta podrški - Aneks II

IK - Izjava klijenta – Aneks III

Podrška za povezivanje ponude malih poljoprivrednih proizvođača – Aneks IV

Vrijednost otkupljenih poljoprivrednih i šumskih proizvoda i ljekovitog bilja isplaćenih zadrugarima i kooperantima - Aneks V

srpski jezik

ZSPO – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji – Aneks I-1

ZSSK – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje organiziranja stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara i sajmova – Aneks I-2

ZSIS – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje izlaganja na sajmovima –Aneks I-3

PISP – Obrazac prijave na javni natječaj za realiziranje projekata od značaja za Federaciju BiH – izrada strategija i programa Aneks I-4

ZSLV – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje opremanja laboratorija i veterinarskih organizacija - Aneks I-5

ZSAZ – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje troškova zadruga i realiziranja aktivnosti zadruga i privrednih društava za povezivanje ponude porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i obrta – Aneks I-6

ZSTU – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje troškova poljoprivrednih udruženja Aneks I-7

ZSTS – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje troškova poljoprivrednih saveza – Aneks I-8

ZSUC – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje uvođenja i certifikacije standarda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji – Aneks I-9

PSRP – Obrazac prijave na javni poziv za sufinansiranje različitih programa pokretanja proizvodnje, poticanja jesenske ili proljetne sjetve i slične mjere koje nisu obuhvaćene ostalim modelima, te mjere zemljišne politike – Aneks I-10

ISRP – Obrazac izvještaja o utrošku sredstava za sufinansiranje različitih programa pokretanja proizvodnje, poticanja jesenske ili proljetne sjetve i slične mjere koje nisu obuhvaćene ostalim modelima, te mjere zemljišne politike Aneks I-11

LPT - Lista prihvatljivih troškova za mjere ostalih vrsta podrški - Aneks II

IK - Izjava klijenta – Aneks III

Podrška za povezivanje ponude malih poljoprivrednih proizvođača – Aneks IV

Vrijednost otkupljenih poljoprivrednih i šumskih proizvoda i ljekovitog bilja isplaćenih zadrugarima i kooperantima - Aneks V