Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Model ostalih vrsta podrški

NAPOMENA: Novi obrasci prijave po modelu ostalih vrsta podrški će biti dostupni za preuzimanje nakon objave: NOVOG Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški u Službenim novinama Federacije BiH i OBAVIJESTI o podnošenju zahtjeva za podršku po modelu ostalih vrsta podrški u dnevnim novinama i na web stranici Ministarstva.

Obrasci - Model ostalih vrsta podrški

bosanski jezik

ZSPO – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji – Aneks I-1

ZSSK – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje organiziranja stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara i sajmova – Aneks I-2

ZSIS – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje izlaganja na sajmovima –Aneks I-3

ZSLV – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje opremanja laboratorija i veterinarskih organizacija - Aneks I-4

ZSTZ – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje troškova zadruga - Aneks I-5

ZSPP – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje aktivnosti zadruga i privrednih društava za povezivanje ponude porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i obrta - Aneks I-6

ZSTU – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje troškova poljoprivrednih udruženja Aneks I-7

ZSTS – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje troškova poljoprivrednih saveza – Aneks I-8

ZSUC – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje uvođenja i certifikacije standarda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji – Aneks I-9

PSRP – Obrazac prijave na javni poziv za sufinansiranje različitih programa pokretanja proizvodnje, poticanja jesenske ili proljetne sjetve i slične mjere koje nisu obuhvaćene ostalim modelima, te mjere zemljišne politike – Aneks I-10

ISRP – Obrazac izvještaja o utrošku sredstava za sufinansiranje različitih programa pokretanja proizvodnje, poticanja jesenske ili proljetne sjetve i slične mjere koje nisu obuhvaćene ostalim modelima, te mjere zemljišne politike Aneks I-11

Aneks II - Lista prihvatljivih troškova za mjere ostalih vrsta podrški

Aneks III - IK - Izjava klijenta

Aneks IV - Podrška za povezivanje ponude porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i obrta

Aneks V – Vrijednost otkupljenih poljoprivrednih i šumskih proizvoda i ljekovitog bilja isplaćenih porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima i obrtima

hrvatski jezik

ZSPO – Obrazac zahtjeva za sufinanciranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji – Aneks I-1

ZSSK – Obrazac zahtjeva za sufinanciranje organiziranja stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara i sajmova – Aneks I-2

ZSIS – Obrazac zahtjeva za sufinanciranje izlaganja na sajmovima –Aneks I-3

ZSLV – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje opremanja laboratorija i veterinarskih organizacija - Aneks I-4

ZSTZ – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje troškova zadruga - Aneks I-5

ZSPP – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje aktivnosti zadruga i gospodarskih društava za povezivanje ponude obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i obrta - Aneks I-6

ZSTU – Obrazac zahtjeva za sufinanciranje troškova poljoprivrednih udruženja Aneks I-7

ZSTS – Obrazac zahtjeva za sufinanciranje troškova poljoprivrednih saveza – Aneks I-8

ZSUC – Obrazac zahtjeva za sufinanciranje uvođenja i certifikacije standarda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji – Aneks I-9

PSRP – Obrazac prijave na javni poziv za sufinanciranje različitih programa pokretanja proizvodnje, poticanja jesenske ili proljetne sjetve i slične mjere koje nisu obuhvaćene ostalim modelima, te mjere zemljišne politike – Aneks I-10

ISRP – Obrazac izvješća o utrošku sredstava za sufinanciranje različitih programa pokretanja proizvodnje, poticanja jesenske ili proljetne sjetve i slične mjere koje nisu obuhvaćene ostalim modelima, te mjere zemljišne politike Aneks I-11

Aneks II - Lista prihvatljivih troškova za mjere ostalih vrsta podrški

IK - Izjava klijenta – Aneks III

Potpora za povezivanje ponude obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i obrta – Aneks IV

Aneks V – Vrijednost otkupljenih poljoprivrednih i šumskih proizvoda i ljekovitog bilja isplaćenih obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i obrtima

srpski jezik

ZSPO – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji – Aneks I-1

ZSSK – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje organiziranja stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara i sajmova – Aneks I-2

ZSIS – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje izlaganja na sajmovima –Aneks I-3

ZSLV – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje opremanja laboratorija i veterinarskih organizacija - Aneks I-4

ZSTZ – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje troškova zadruga - Aneks I-5

ZSPP – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje aktivnosti zadruga i privrednih društava za povezivanje ponude porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i obrta - Aneks I-6

ZSTU – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje troškova poljoprivrednih udruženja Aneks I-7

ZSTS – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje troškova poljoprivrednih saveza – Aneks I-8

ZSUC – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje uvođenja i certifikacije standarda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji – Aneks I-9

PSRP – Obrazac prijave na javni poziv za sufinansiranje različitih programa pokretanja proizvodnje, poticanja jesenske ili proljetne sjetve i slične mjere koje nisu obuhvaćene ostalim modelima, te mjere zemljišne politike – Aneks I-10

ISRP – Obrazac izvještaja o utrošku sredstava za sufinansiranje različitih programa pokretanja proizvodnje, poticanja jesenske ili proljetne sjetve i slične mjere koje nisu obuhvaćene ostalim modelima, te mjere zemljišne politike Aneks I-11

Aneks II - Lista prihvatljivih troškova za mjere ostalih vrsta podrški

IK - Izjava klijenta – Aneks III

Aneks IV-Podrška za povezivanje ponude PPG-a i obrta

Aneks V - Vrijednost otkupljenih poljoprivrednih i šumskih proizvoda i ljekovitog bilja isplaćenih PPG-ima i obrtima