Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Model ostalih vrsta podrški

Obrasci - Model ostalih vrsta podrški

bosanski jezik

ZSPO – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji – Aneks I-1

Preuzmi

ZSSK – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje organiziranja stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara i sajmova – Aneks I-2

Preuzmi

ZSIS – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje izlaganja na sajmovima –Aneks I-3

Preuzmi

ZSLV – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje opremanja laboratorija i veterinarskih organizacija - Aneks I-4

Preuzmi

ZSTZ – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje troškova zadruga - Aneks I-5

Preuzmi

ZSPP – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje aktivnosti zadruga i privrednih društava za povezivanje ponude porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i obrta - Aneks I-6

Preuzmi

ZSTU – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje troškova poljoprivrednih udruženja Aneks I-7

Preuzmi

ZSTS – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje troškova poljoprivrednih saveza – Aneks I-8

Preuzmi

ZSUC – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje uvođenja i certifikacije standarda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji – Aneks I-9

Preuzmi

PSRP – Obrazac prijave za sufinansiranje različitih programa pokretanja proizvodnje, poticanja jesenske ili proljetne sjetve i slične mjere koje nisu obuhvaćene ostalim modelima, te mjere zemljišne politike – Aneks I-10

Preuzmi

ISRP – Obrazac izvještaja o utrošku sredstava za sufinansiranje različitih programa pokretanja proizvodnje, poticanja jesenske ili proljetne sjetve i slične mjere koje nisu obuhvaćene ostalim modelima, te mjere zemljišne politike Aneks I-11

Preuzmi

Aneks III - IK - Izjava klijenta

Preuzmi

Aneks V – Vrijednost otkupljenih poljoprivrednih i šumskih proizvoda i ljekovitog bilja isplaćenih porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima i obrtima

Preuzmi

Obrazac naloga za kontrolu na terenu (NKT)

Preuzmi

hrvatski jezik

ZSPO – Obrazac zahtjeva za sufinanciranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji – Aneks I-1

Preuzmi

ZSSK – Obrazac zahtjeva za sufinanciranje organiziranja stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara i sajmova – Aneks I-2

Preuzmi

ZSIS – Obrazac zahtjeva za sufinanciranje izlaganja na sajmovima –Aneks I-3

Preuzmi

ZSLV – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje opremanja laboratorija i veterinarskih organizacija - Aneks I-4

Preuzmi

ZSTZ – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje troškova zadruga - Aneks I-5

Preuzmi

ZSPP – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje aktivnosti zadruga i gospodarskih društava za povezivanje ponude obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i obrta - Aneks I-6

Preuzmi

ZSTU – Obrazac zahtjeva za sufinanciranje troškova poljoprivrednih udruženja Aneks I-7

Preuzmi

ZSTS – Obrazac zahtjeva za sufinanciranje troškova poljoprivrednih saveza – Aneks I-8

Preuzmi

ZSUC – Obrazac zahtjeva za sufinanciranje uvođenja i certifikacije standarda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji – Aneks I-9

Preuzmi

PSRP – Obrazac prijave za sufinanciranje različitih programa pokretanja proizvodnje, poticanja jesenske ili proljetne sjetve i slične mjere koje nisu obuhvaćene ostalim modelima, te mjere zemljišne politike – Aneks I-10

Preuzmi

ISRP – Obrazac izvješća o utrošku sredstava za sufinanciranje različitih programa pokretanja proizvodnje, poticanja jesenske ili proljetne sjetve i slične mjere koje nisu obuhvaćene ostalim modelima, te mjere zemljišne politike Aneks I-11

Preuzmi

Aneks III - Izjava klijenta – IK

Preuzmi

Aneks V – Vrijednost otkupljenih poljoprivrednih i šumskih proizvoda i ljekovitog bilja isplaćenih obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i obrtima

Preuzmi

Obrazac naloga za kontrolu na terenu - NKT

Preuzmi

srpski jezik

ZSPO – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji – Aneks I-1

Preuzmi

ZSSK – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje organiziranja stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara i sajmova – Aneks I-2

Preuzmi

ZSIS – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje izlaganja na sajmovima –Aneks I-3

Preuzmi

ZSLV – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje opremanja laboratorija i veterinarskih organizacija - Aneks I-4

Preuzmi

ZSTZ – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje troškova zadruga - Aneks I-5

Preuzmi

ZSPP – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje aktivnosti zadruga i privrednih društava za povezivanje ponude porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i obrta - Aneks I-6

Preuzmi

ZSTU – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje troškova poljoprivrednih udruženja Aneks I-7

Preuzmi

ZSTS – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje troškova poljoprivrednih saveza – Aneks I-8

Preuzmi

ZSUC – Obrazac zahtjeva za sufinansiranje uvođenja i certifikacije standarda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji – Aneks I-9

Preuzmi

PSRP – Obrazac prijave za sufinansiranje različitih programa pokretanja proizvodnje, poticanja jesenske ili proljetne sjetve i slične mjere koje nisu obuhvaćene ostalim modelima, te mjere zemljišne politike – Aneks I-10

Preuzmi

ISRP – Obrazac izvještaja o utrošku sredstava za sufinansiranje različitih programa pokretanja proizvodnje, poticanja jesenske ili proljetne sjetve i slične mjere koje nisu obuhvaćene ostalim modelima, te mjere zemljišne politike Aneks I-11

Preuzmi

Aneks III -Izjava klijenta – IK

Preuzmi

Aneks V - Vrijednost otkupljenih poljoprivrednih i šumskih proizvoda i ljekovitog bilja isplaćenih PPG-ima i obrtima

Preuzmi

Obrazac naloga za kontrolu na terenu - NKT

Preuzmi