Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Vlada FBiH usvojila Strategiju upravljanja vodama Federacije BiH 2022-2032.

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici usvojila Strategiju upravljanja vodama Federacije BiH 2022-2032. koja je na osnovu člana 24. Zakona o vodama (“Službene novine Federacije BiH, broj: 70/06) dio Federalne strategije zaštite okoliša 2022-2032.

Cjelokupni proces izrade Strategije zasnovan na participativnom pristupu i proveden je  uz koordinaciju, saradnju i učešće više od 300 predstavnika različitih institucija i organizacija u Federaciji BiH, svih relevantnih ministarstava, javnih ustanova i drugih institucija na svim nivoima vlasti, predstavnika akademske zajednice i nevladinog sektora, uz kontinuirano informiranje i uključivanje javnosti.

Strateški cilj Strategije upravljanja voda je „Zaštita kvaliteta voda i osiguravanje raspoloživosti vodnih resursa i njihove održivosti“ čiji su prioriteti spriječiti pogoršanje i unaprijediti status vodnih tijela, osigurati uslove za postizanje održivog korištenja vodnih resursa,osiguranje dovoljnih količina vode za piće i njene dostupnosti za potrebe javnog vodosnabdijevanja, smanjenje rizika pri ekstremnim hidrološkim pojavama uspostavom održivog sistema upravljanja poplavnim rizikom i prilagođavanja klimatskim promjenama, dostizanje funkcionalanog pravnog i institucionalnog okvira u svrhu prilagođavanja  pravnim aktima EU iz oblasti voda i njihovog  provođenja te osiguravanje finansijske održivosti sektora voda.

Utvrđeni prioriteti i mjere imaju za cilj da u deceniji pred nama radimo na zaštiti kvaliteta voda, osiguranja raspoloživosti vode za korisnike, održivosti vodnih resursa, jačanje otpornosti na klimatske promjene, bolje usaglašenost zakonodavstva sa propisima EU i međunarodnim sporazumima i osiguranja održivih javnih usluga.