Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Kudić učestvovao na konferenciji o održivom ekonomskom razvoju i zaštiti životne sredine na područjima sa prirodnim ograničenjima u BiH

U Trebinju je završena trodnevna konferencija o unapređenju fitosanitarnih uslova u BiH, kao završni dio projekta „PHYTO BIH“ koji su zajednički implementirali ministarstva vanjskih poslova BiH i Italije u saradnji sa svojim institucijama.

 

Projekat “Nove aktivnosti za podršku fitosanitarnom sektoru u BiH radi usklađivanja sa EU standardima – PHYTO BIH” realizuje Agromediteranski institut u Bariju zajedno sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Vijeću ministara, Upravom za zaštitu zdravlja bilja BiH i partnerima iz Italije i BiH.

Realizacijom ovog projekta došlo se do načina da se primijene standardi koji su prisutni u EU u fitosanitarnom sektoru što će poljoprivrednicima olakšati plasman robe na nova tržišta, te prepoznati institucije koje mogu pomoći u edukaciji domaćih fitosanitarnih kontrolnih inspekcijskih organa.

U ime Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva konferenciji u Trebinju prisustvovao je Husnija Kudić, savjetnik federalnog ministra koji je naglasio značaj usaglašavanja postojećih zakonskih propisa sa propisima EU.  

U drugom dijelu konferencije predstavljen je projekat “Održivi ekonomski razvoj i zaštita životne sredine na područjima sa prirodnim ograničenjima u BiH”.  Projekat se bavi definisanjem područja sa prirodnim ograničenjima za poljoprivrednu proizvodnju.