Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Studenti Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta iz Sarajeva posjetili Federalno ministarstvo poljoprivrede

Studenti druge i treće studijske godine Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu posjetili su danas Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Budući agronomi su ovu posjetu, uz podršku i pratnju docentice Merime Makaš s Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, realizirali u okviru predmeta “Agrarna politika sa zakonodavstvom” te su u okviru iste upoznati s radom i aktivnostima ovog ministarstva.

O radu ministarstva, sektorima i službama koje ih čine, načinima usvajanja zakonskih propisa i podzakonskih akata, načinima ostvarivanja novčanih podrški u poljoprivredi studente su upoznali Suada Mujkanović, šefica Odsjeka za pravne i kadrovske poslove, Pejo Janjić, šef Odsjeka za ruralni razvoj, Hanefija Topuz, šef Odsjeka za poljoprivrednu politiku i Kenan Karahasanović, IT konsultant pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.  

Docentica Makaš se zahvalila na upriličenoj posjeti te naglasila da su za studente pored teorije neophodna i praktična znanja o radu institucija s kojima će budući agronomi sarađivati.

“U skladu s principima bolonjskog sistema visokog obrazovanja poželjno je da se studenti što više upoznaju s proizvodnjom i upravljanjem procesa proizvodnje hrane kao i institucijama zaduženim za upravljanje u sektoru te će današnja posjeta vjerujem biti od koristi za naše studente”, kazala je po okončanju posjete Makaš.

Studenti su iskazali zadovoljstvo upriličenom posjetom te naglasili da će prezentacija rada ovog ministarstva omogućiti bolje i kvalitetnije razumijevanje predmetnog gradiva kao i pravnih okvira njihovog budućeg rada te izrazili nadu da će saradnja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta biti nastavljena i u budućnosti.