Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Javna rasprava: Pravilnik o plaćanju vodnih naknada

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pripremilo je Radni tekst Pravilnika o načinu, postupku i rokovima za obračunavanje, plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće  vodne naknade  i posebnih vodnih naknada, sa prilozima.   

Radi uključivanja zainteresovane javnosti u radnoj fazi, propis se stavlja na uvid kao Radni tekst  Pravilnika sa prilozima

Koristeći propisani obrazac koji se može preuzeti ovdje, pozivaju se svi zainteresirani da svoje primjedbe na objavljeni Radni tekst  Pravilnika sa prilozima dostave najkasnije do 25.02.2023. godine, na e-mail sektorvoda [at] fmpvs.gov.ba i/ili pisanim putem na adresu: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, 71000 Sarajevo.

Svi komentari, mišljenja i prijedlozi, dostavljeni u gore propisanom roku, bit će razmotreni pri izradi Pravilnika o načinu, postupku i rokovima za obračunavanja, plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće  vodne naknade  i posebnih vodnih naknada.

Preporučujemo da kantonalna ministarstva nadležna za vode u konsultacije o predmetnom Radnom tekstu pozovu i druge institucije sa kantonalnog nivoa.

Pozivamo Udruženje poslodavaca komunalne privrede Federacije BiH, Udruženje poslodavaca Federacije BiH i Privrednu komoru FBiH da pomogne uključivanje svih subjekata na koje se predmetni propis odnosi.