Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Federalno ministarstvo poljoprivrede i EU4AGRI u procesu uspostave online platforme za savjetodavni rad u Federaciji BiH

U organizaciji projekta EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa Odsjekom za poljoprivredne savjetodavne službe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u Sarajevu je 26. i 27. januara 2023. godine održana radionica za predstavnike javne poljoprivredne savjetodavne službe u Federaciji BiH.

Cilj radionice bio je definisanje okvirne strukture buduće online platforme za savjetodavni rad u Federaciji BiH, čija uspostava će biti finansirana sredstvima Evropske unije kroz projekat EU4AGRI uz tehničku podršku lokalnim ministarstvima poljoprivrede u Federaciji BiH.

Također, učesnicima su predstavljena iskustva u korištenju online alata u savjetodavnom radu u Republici Sloveniji, a diskusija i radionica rezultirale su definisanjem smjernica na osnovu kojih će biti razvijena osnovna struktura online platforme za savjetodavni rad, koja je u skladu sa zakonskim okvirom koji reguliše ovu oblast i sa potrebama javnih poljoprivrednih savjetodavnih službi u Federaciji BiH i korisnicima njihovih usluga.

U sklopu EU4AGRI, Evropska unija pruža podršku jačanju konkurentnosti poljoprivrede i ruralnog razvoja u BiH dok se u okviru EU4AGRI-Recovery pruža podrška Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih efekata pandemije COVID-19 na poljoprivredno-prehrambena preduzeća i operatere ruralnog turizma te osiguranje kontinuiteta njihovog poslovanja.