Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Javna rasprava: Prijedlog izmjene Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu” za 2023. godinu

Obavještavamo vas da je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pripremilo i stavlja na uvid prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Na osnovu dobijenih primjedbi, prijedloga ili sugestija od zainteresirane javnosti, Ministarstvo će pripremiti konačan tekst Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

S tim u vezi, pozivamo sve zainteresirane da dostave svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na navedeni nacrt do 23.09.2023. godine u pisanoj formi, putem ovog obrasca,  na adresu: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Ul. Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo ili na  e-mail: hanefija.topuz [at] fmpvs.gov.ba