Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Pojašnjenje Opće uprave za hranu i ishranu Države Kuvajt o primjeni propisa o uvozu hrane od 1. septembra 2023. godine

Ambasada Države Kuvajt uputila je notu Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine s pojašnjenjem dokumenta Opće uprave za hranu i ishranu Države Kuvajt koji se odnosi na primjenu propisa o uvozu hrane, izdatih Rezolucijom ministara  br. 6 iz 2023. godine.

U dokumentu se ističe da će se s primjenom propisa početi 01.09.2023. godine. Ažurirana lista uvoznih namirnica uključuje olakšavanje i pojednostavljenje mnogih procedura koje su ranije bile na snazi.

Ažurirana lista uvoznih namirnica izdata Rezolucijom ministara broj 6 iz 2023. godine sadrži u svojim odredbama procedure kojima se reguliše odnos između domaćih kompanija koje uvoze prehrambene proizvode i nadležnog organa koji predstavlja Uprava za uvoz hrane, što su ujedno unutarnje procedure Države Kuvajt i ne zahtijevaju obavještenje Svjetske trgovinske organizacije (WTO), zdravstvo i fitosanitarnu organizaciju (SPS), ili obavještenje o tehničkim barijerama u trgovini (TBT).  Navedeni ažurirani propisi uključuju procedure i kontrole za inspekciju hrane dostave/pošiljke u skladu s tehničkim propisima i standardnim specifikacijama odobrenim s tim u vezi, te dužnosti nadležnog inspektora, kontrolu prekrašaja i kazni, i druge procedure specifične za ulogu koja je dodijeljena nadležnom organu za kontrolu uvezene hrane. Navedena odluka je regulatorna mjera unutar Države Kuvajt i ne utiče na trgovinsku razmjenu bilo koje države u svijetu sa Državom Kuvajt, već naprotiv, ova odluka ima za cilj da pojednostavi i olakša procedure trgovinske razmjene.

 

Dokument možete pročitati klikom na LINK