Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

OBAVIJEST – Podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ostalih vrsta podrški

Na osnovu člana 13. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški („Službene novine Federacije BiH“ broj: 74/23) Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede  i šumarstva objavljuje

OBAVIJEST

o uslovima i rokovima za podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ostalih vrsta podrški

u 2023. godini

Predmet ovog obavještenja je upoznavanje potencijalnih korisnika novčane podrške sa uslovima i rokovima za podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ostalih vrsta podrški iz Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2023. godinu.

Informacije o korisnicima, općim i posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati korisnici novčane podrške po modelu ostalih vrsta podrški u 2023. godini, prihvatljivim i neprihvatljivim troškovima, intenzitetu i visini podrške, mjerama i dokumentima koje treba priložiti uz obrazac zahtjeva nalaze se u Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja novčane podrške po modelu ostalih vrsta podrški  (“Službene novine Federacije BiH” broj 74/23).   

Obrasce potrebne za podnošenje zahtjeva možete preuzeti ovdje.

 

Rokovi za podnošenje zahtjeva

Početni rok za podnošenje zahtjeva je naredni dan od dana objave u Službenim novinama Federacije BiH, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva za podršku je 5.10.2023. godine.