Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio Nacrt zakona o jakim alkoholnim pićima

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na 5. sjednici održanoj danas u Sarajevu usvojio je Nacrt zakona o jakim alkoholnim pićima.

Zakonom se predviđa uređenje proizvodnje jakih alkoholnih pića, registracija proizvođača, kvalitet proizvoda, zaštita geografskih oznaka, deklarisanje i promet jakih alkoholnih pića, nadležnosti u provođenju ovog zakona, inspekcijski nadzor, kao i druga pitanja od značaja za jaka alkoholna pića.

Jedan od glavnih razloga za donošenje Zakona o jakim alkoholnim pićima je i nepostojanje posebnog propisa – lex specijalis, koji reguliše ovu oblast. Shodno navedenom, ne postoje ni pouzdani podaci o proizvodnji alkoholnih pića u Federaciji BiH, te se ova proizvodnja nalazi u tzv. „sivoj zoni“, zbog čega je, prema procjenama, preko 60% proizvodnje i prometa jakih alkoholnih pića tržišno nekontrolisano.

Na području Federacije Bosne i Hercegovine proizvode se, prije svega, voćne rakije, te je velika zainteresiranost proizvođača voća, a također i grožđa sa područja Federacije BiH, da se osiguraju zakonski uslovi, odnosno donesu propisi kojim će se regulisati proizvodnja i promet prije svega rakija ali i drugih jakih alkoholnih pića.

Ovim Zakonom se omogućava da fizička lica destilat koji prevazilazi njihove potrebe, mogu legalno prodati drugom proizvođaču destilata, odnosno jakog alkoholnog pića. Omogućava se i praćenje svih tokova cjelokupnog procesa proizvodnje jakog alkoholnog pića, od osnovne sirovine za proizvodnju, do konačno upakovanog proizvoda, čime se garantuje porijeklo i kvalitet.

Nacrt ovog zakona treba potvrditi i Dom naroda Federacije BiH nakon čega će isti biti upućen u javnu raspravu i pripremljen kao Prijedlog zakona.