Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

POZIV POLJOPRIVREDNICIMA: Prikupljanje podataka o obrađivanom poljoprivrednom zemljištu koje nije upisano u RPG

Obavještavamo vas da je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  uputilo zahtjev općinskim službama nadležnim za Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) da od 1. do 20. 12. 2023. godine izvrše prikupljanje podataka o privatnom poljoprivrednom zemljištu koje poljoprivredna gazdinstva na području pojedine općine obrađuju a koje nije upisano u navedeni Registar.

Kako se radi o prikupljanju preliminarnih podataka, za prijavu takvog poljoprivrednog zemljišta klijent ne treba dostavljati nikakve materijale dokaze nego će prijavu izvršiti putem usmene izjave o površini i kategorijama poljoprivrednog zemljišta koje obrađuje a koje nije uneseno u Registar. Nadležni službenici u općinama će na bazi excel tablice koju će im dostaviti Federalno ministarstvo unijeti podatke prikupljene od poljoprivrednika.

Naime, jedno od važnih pitanja za uspješno poslovanje poljoprivrednih gospodarstava/gazdinstava su poljoprivredne površine koje poljoprivrednici već obrađuju, a iz razloga što nisu vlasnici tog zemljišta odnosno što ne posjeduju ugovor o zakupu ili drugi dokaz o korištenju, ne mogu izvršiti upisivanje tog zemljišta u Registar poljoprivrednih gospodarstava.

Iz ovih razloga, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva razmatra opcije koje bi omogućile upis takvog poljoprivrednog zemljišta u Registar, a prvi korak u tom procesu je prikupljanje što preciznijih podataka o površinama i kategorijama takvog zemljišta.

Za sve dodatne informacije, molimo da se obratite općinskim službama nadležnim za poljoprivredu u općini vašeg prebivališta odnosno sjedišta.