Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Javna rasprava o Zakonu o šumama u Federaciji BiH

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pripremilo je i stavlja na javnu raspravu Zakon o šumama u Federaciji BiH.  

Pozivamo sve zainteresirane strane da svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na tekst Zakona o šumama  u FBiH dostave najkasnije do 20.03.2024. godine, elektronski, putem propisanog obrasca na e-mail: sektorzasumarstvo@fmpvs.gov.ba ili u pisanoj formi na adresu: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, 71000 Sarajevo.

Objavljeno: 20.02.2024.