Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Isplaćene novčane podrške poljoprivrednicima u Federaciji BiH

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, uvidom u jedinstvenu aplikaciju namijenjenu trezorskom poslovanju kojom upravlja Federalno ministarstvo finansija, ustanovilo je da je gotovo ukupan iznos sredstva namijenjenih poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima za proteklu godinu, upućen poslovnim bankama kako bi ista bila usmjerena i isplaćena na transakcijske račune.

“Ulaganja koja smo imali u prethodnoj godini te povećanja koja nas očekuju u ovoj godini trebaju osnažiti poljoprivredni sektor, unaprijediti i potaći proizvodnju hrane i time osigurati zadovoljavanje osnovnih potreba stanovništva u Federaciji BiH”, kazao je ministar Hrnjić po objavljivanju podataka o ulaganjima u poljoprivredni sektor Federacije BiH za 2023. godinu.

Za proizvodnje, u koje se uvrštava i proizvodnja iz četvrtog kvartala 2022. godine, isplaćene su novčane podrške u iznosu nešto većem od 115 miliona KM. Od navedenog, za animalnu proizvodnju isplaćeno je 90,1 milion KM dok je za biljnu proizvodnju isplaćeno 25 miliona KM.

U animalnoj proizvodnji najviše sredstava isplaćeno je za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka, 54,3 miliona KM. Slijedi uzgoj rasplodne stoke (ovce) s 8,3 miliona KM i proizvodnja u sistemu krava-tele s 5,7 miliona KM.

U biljnoj proizvodnji najviše sredstava isplaćeno je za proizvodnju krušnih žita (pšenica i raž), ukupno 6 miliona KM. Slijedi proizvodnja silažnog kukuruza graška, grahorice i DTS-a s 3,9 miliona KM te proizvodnja grožđa i maslina s 3,1 milion KM.

Za Model ruralnog razvoja, u okviru kojeg su poljoprivredni proizvođači i prerađivači s područja Federacije mogli podnijeti zahtjeve od 1.8.2022. do 1.8.2023. godine isplaćeno je 44,1 milion KM. Federalno ministarstvo poljoprivrede u okviru navedenog modela obradilo je 3056 zahtjeva. Utvrđeni iznos postotka za isplatu novčanih podrški iznosio je 41,93%.  

Podrške investicijama u izgradnju ili proširenje odnosno opremanje građevinskih objekata u svrhu obavljanja dorade i prerade poljoprivrednih proizvoda podržano je s iznosom od 10 miliona KM.

Kroz Model ostalih vrsta podrški isplaćeno je 5,9 miliona KM a Razvojnoj banci Federacije BiH doznačen je iznos od 5 miliona KM s ciljem formiranja povoljne kreditne linije za poljoprivredne proizvođače u Federaciji BiH.