Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

OBAVJEŠTENJE o uslovima i rokovima za podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ruralnog razvoja u 2024. godini

Na osnovu člana 16. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ruralnog razvoja („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/24) Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o uslovima i rokovima za podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ruralnog razvoja

u 2024. godini

 

Predmet ovog obavještenja je upoznavanje potencijalnih korisnika novčane podrške  (klijenti upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i/ili Registar klijenata) sa uslovima i rokovima za podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ruralnog razvoja iz Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2024. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj 25/24 i 33/24).

Informacije o korisnicima, općim i posebnim uslovima koje moraju ispunjavati korisnici novčane podrške po modelu ruralnog razvoja u 2024. godini, prihvatljivim investicijama, prihvatljivim i neprihvatljivim troškovima, minimalnoj i maksimalnoj vrijednosti investicije, osnovnom i dodatnom iznosu podrške, maksimalnim iznosom podrške, mjerama i dokumentima koje treba priložiti uz obrazac zahtjeva nalaze se u Pravilniku o uslovima i načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ruralnog razvoja („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/24).

Obrasce potrebne za podnošenje zahtjeva možete preuzeti ovdje.

Rokovi za podnošenje zahtjeva:

Početni rok za podnošenje zahtjeva je narednog dana od dana objave ovog obavještenja, a krajnji rokovi za podnošenje zahtjeva i propisane dokumentacije za podršku po mjerama su:

  • Investicije u poljoprivredne mašine i priključne uređaje za biljnu proizvodnju ili stočarstvo je 05.06. tekuće godine,
  • Investicije u opremu za billjnu proizvodnju, stočarstvo ili ribarstvo je 05.06. tekuće godine,
  • Investicije nabave rasplodne stoke je 05.08. tekuće godine,
  • Investicije u podizanje višegodišnjih nasada je 05.08. tekuće godine,
  • Investicije u poljoprivredna gazdinstva na izrazito siromašnim područjima sa nerazvijenom poljoprivrednom proizvodnjom je 05.08. tekuće godine,
  • Investicije za pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika je 05.08. tekuće godine,
  • Certifikovanje organske proizvodnje je 05.08. tekuće godine,
  • Investicije u izgradnju, proširenje odnosno opremanje građevinskih objekata na poljoprivrednom gazdinstvu je 05.10. tekuće godine,
  • Investicije u građevinske objekte na poljoprivrednom gazdinstvu u funkciji pripreme za legalizaciju ili ispunjavanje okolišnih standarda je 05.10. tekuće godine,
  • Investicije u građevinske objekte i opremu za prehrambenu industriju je 05.10. tekuće godine.

Za investicije u poljoprivredna gazdinstva i prehrambenu industriju u saradnji sa Razvojnom bankom Federacije BiH kreditni zahtjev i propisana dokumentacija se dostavlja u skladu sa rokovima navedenim na web stranici Razvojne banke Federacije BiH.

NAPOMENA:

Isplate novčanih sredstava za sve mjere iz ove obavijesti izvršit će se putem transakcijskih računa navedenih u Registru klijenata. Svi klijenti koji podnose zahtjeve za novčane podrške potrebno je da ažuriraju podatke o transakcijskom računu u Registru klijenata u nadležnim općinskim službama.