Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Javna rasprava: Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pripremilo je i stavlja na uvid Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Pozivamo sve zainteresirane strane da dostave svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na navedeni nacrt do 28.06.2024. godine, u pisanoj formi, putem ovog obrasca, na adresu: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ul. Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo ili na  e-mail: info@fmpvs.gov.ba .