Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Prihvaćena inicijativa za finansiranje Projekta modernizacije vodnih usluga

Na 257. sjednici održanoj u Mostaru 25.02.2021. godine,  Vlada FBiH je donijela zaključak kojim podržava inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) budu osigurana sredstva za realizaciju Projekta „Modernizacija vodnih usluga u Bosni i Hercegovini (za područje Federacije BiH) “ u iznosu do 75 miliona dolara, a konačna alokacija... Read More

Javni poziv- tarifne kvote za uvoz poljoprivrednih proizvoda za II. kvartal 2021.

Obavještavamo vas da je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 3. stav (2) i člana 4. Odluke o upravljanju tarifnim kvotama za poljoprivredne proizvode (”Službeni glasnik BiH”, broj 56/14), datuma 12.02.2021.g. objavilo Javni poziv za raspodjelu tarifnih kvota prilikom uvoza poljoprivrednih proizvoda za II. kvartal 2021. godine.  Obrazac zahtjeva... Read More

Javne konsultacije: Pravilnik o ekološki prihvatljivom protoku

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nakon obavljenog prvog kruga Javnih konsultacija u januaru 2021. godine, po razmatranju svih pristiglih primjedbi, komentara i sugestija, pripremilo je Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka. Tabelu sa prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama sa obavljenih javnih konsultacija možete preuzeti ovdje. Radi dodatnog uključivanja... Read More

Pripreme Projekta modernizacije vodnih usluga u Federaciji BiH

U cilju poboljšanja stanja u sektoru vodosnabijedavanja i odvođenja otpadnih voda u BiH, u saradnji sa nadležnim organima vlasti, Svjetska banka radi na pripremama za pokretanje Projekta modernizacije vodnih usluga u BiH, kojim će se stvoriti poticajni okvir ka postizanju veće operativne i finansijske održivosti, dobrih praksi upravljanja i kreditne sposobnosti pružatelja usluga vodovoda i... Read More

Kako se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava

Sve osobe zainteresirane za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata obavještavamo da se upis vrši cijele godine. Napomena: Klijenti koji se prvi put registriraju (upišu) u periodu od 01.01. do 31.03., mogu se prijaviti za novčane podrške u toj godini. Svi koji se upisuju nakon tog roka neće moći podnijeti zahtjev za novčanu podršku u... Read More

Vlada usvojila Informaciju o uputstvu za korištenje Kataloga kriterija za održivi razvoj hidroelektrana do 10 MW

Na današnjoj 254. sjednici održanoj u Mostaru, Vlada FBiH je usvojila Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o uputstvu za korištenje Kataloga kriterija za održivi razvoj hidroelektrana do 10 MW, te se upoznala sa preporukama za njegovo donošenje. U skladu sa preporukama, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zaduženo je da pripremi i Vladi... Read More

Objava rokova za kandidovanje projekata u Program javnih investicija Federacije BiH 2022.-2024.

U skladu sa članom 6. stav (4) Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija (“Službene novine Federacije BiH“,  br. 106/14 i 27/19) (Uredba) i aktom Federalnog ministarstva finansija broj: 08-11-5-2-287/21 od 14.01.2021. godine, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva daje obavijest o rokovima za kandidovanje projekata za pripremu... Read More

Održana Konferencija ministara poljoprivrede

U organizaciji Njemačkog saveznog ministarstva hrane i poljoprivrede danas je u online formatu održana Konferencija ministara poljoprivrede u okviru 13. Globalnog foruma za hranu i poljoprivredu (GFFA). Predvođeni njemačkom saveznom ministricom poljoprivrede Julijom Klöckner kao organizatora konferencije, ministri poljoprivrede iz zemalja iz cijeloga svijeta razmatrali su posljedice koje je do sada izazvala pandemija koronavirusa u... Read More
1 2 3 40