Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Obrasci u šumarstvu i lovstvu

Obrazac zahtjeva za upis u registre

Preuzmi

Obrazac zahtjeva za izdavanje saglasnosti za izradu šumskoprivrednih osnova (ŠPO)

Preuzmi

Obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za promjenu namjene šumskog zemljišta u građevinsku svrhu

Preuzmi

Obrazac zahtjeva za hvatanje divljači

Preuzmi

Obrazac zahtjeva za odobravanje smanjenja broja zaštićene divljači

Preuzmi