Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Vodiči, registri, spiskovi, liste u poljoprivredi

Lista laboratorija akreditiranih od Instituta BATA za izvođenje fizičko-hemijskih ispitivanja tla 09/2023

Preuzmi

Lista fitofarmaceutskih sredstava kojima je odobren unutrašnji promet u Federaciji Bosne i Hercegovine

Ažurirano: 21. novembar 2023. godine

Preuzmi

Lista odobrenih/upisanih i brisanih savjetodavaca iz Registra poljoprivrednih savjetodavaca

August, 2022. (ažurirano)

Preuzmi

Izmjene i dopune Spiska aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini

juli, 2022.

Preuzmi

Spisak aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini

juli, 2022.

Preuzmi

Vodič za upis u Registar poljoprivrednih savjetodavaca, oktobar 2022.

Oktobar 2022. godine

Preuzmi

Vodič za pohađanje obuke, polaganje stručnog ispita i dobivanje certifikata za poljoprivrednog savjetodavca, oktobar 2022. godine

Oktobar 2022. godine

Preuzmi

Vodič za pravna lica za dobivanje dozvole za rad – licence privatnoj savjetodavnoj službi i upis u registar poljoprivrednih savjetodavnih službi, 2020. godine

Preuzmi

Lista odobrenih/upisanih i brisanih savjetodavaca iz Registra poljoprivrednih savjetodavaca

Službene novine Federacije BiH br. 36/21

Preuzmi

Registar mineralnih đubriva

ažurirano april 2023. g.

Preuzmi

Registar distributera i uvoznika mineralnih đubriva

ažurirano april 2023. g.

Preuzmi

Registar pravnih i fizičkih lica za promet fitofarmaceutskim sredstvima

ažurirano april 2023.g.

Preuzmi

Sortna lista BiH

Preuzmi