Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Registri, evidencije, liste u poljoprivredi

Lista odobrenih/upisanih i brisanih poljoprivrednih savjetodavaca iz Registra poljoprivrednih savjetodavaca

Službene novine Federacije BiH br. 19/20

Preuzmi

Registar mineralnih đubriva

ažurirano juni 2020. g.

Preuzmi

Registar distributera i uvoznika mineralnih đubriva

ažurirano juni 2020.g.

Preuzmi

Registar pravnih i fizičkih lica za promet fitofarmaceutskim sredstvima

ažurirano juni 2020.g.

Preuzmi

Broj poljoprivrednih gospodarstava prema veličini posjeda po kantonima FBiH

Preuzmi

Evidencija strukture poljoprivrednih gazdinstava po velični posjeda po kantonima, 2017.godina

Preuzmi

Lista laboratorija akreditiranih od Instituta BATA za izvođenje fizičko-hemijskih ispitivanja tla 09/2020

Preuzmi

Sortna lista BiH

Preuzmi