Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Projektna dokumentacija

Dokument procjene (PAD) Projekta modernizacije vodnih usluga u Bosni i Hercegovini

Preuzmi

Plan uključivanja zainteresiranih strana – SEP

Projekt modernizacije vodnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine

Preuzmi

Okvir upravljanja društvenim i okolišnim pitanjima – ESMF

Projekt modernizacije vodnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine

Preuzmi

Plan okolišnih i društvenih obaveza – ESCP

Projekt modernizacije vodnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine

Preuzmi

Postupak upravljanja radnom snagom – LMP

Projekt modernizacije vodnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine

Preuzmi

Okvir preseljenja – RPF

Projekt modernizacije vodnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine

Preuzmi