Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Publikacije

Zaštita geografskog porijekla vina

Vodič o postupku zaštite geografskog porijekla vina

Preuzmi

Operativni programi

Prijedlog uzgojnog programa za ovčarstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine

Preuzmi

Prijedlog uzgojnog programa za HF govedo, prijedlog mjera, stanje na terenu i dosadašnji rezultati istraživanja na terenu

Preuzmi

Prijedlog uzgojnog programa za simentalsku pasminu u Federaciji BiH

Preuzmi

Prijedlog uzgojnog programa za kozarstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine

Preuzmi

Funkcionalni program razvoja ukupnog lanca vrijednosti kozarstva u Federaciji BiH

Preuzmi

Projekt višenamjenskog vrednovanja zemljišta u Federaciji Bosne i Hercegovine

Preuzmi

Operativni program za biljne genetske resurse u poljoprivredi Federacije BiH

Preuzmi

Operativni program razvoja maslinarstva u Federaciji BiH

Preuzmi

Projekt razvoja sistema navodnjavanja

Projekt razvoja sistema navodnjavanja - Sažeti prikaz

Preuzmi

Projekt razvoja navodnjavanja (IDP) – Dokument procjene projekta (PAD)

Preuzmi

Plana upravljanja okolišem za podprojekat Mostarsko Blato (Federacija BiH)

Preuzmi

PUO Goražde

Preuzmi

Okvir okolišnog i društvenog upravljanja - Projekt razvoja sistema navodnjavanja u Bosni i Hercegovini (IDP)

Preuzmi

Publikacije u veterinarstvu

Bilten

Preuzmi

Priručnik o brucelozi

Preuzmi