Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Publikacije

Analize

Analiza vanjskotrgovinske razmjene za sektor voća i povrća za period 2015.-2019.

Preuzmi

Analiza vanjskotrgovinske razmjene u sektoru mljekarstva BiH 2015.-2019.

Preuzmi

Analiza vanjskotrgovinske razmjene za sektor peradarstva BiH 2015.-2019.

Preuzmi

Analiza razmjene za sektor ljekovitog bilja, šumskih plodova i meda u BiH 2015.-2019.

Preuzmi

Priručnici

Priručnik za sakupljanje ljekovitog bilja i gljiva u BiH

Preuzmi

Sjetvene norme

Sjetvene norme - 2017./18.

Preuzmi

IFAD projekti

Prezentacija IFAD projekta RCDP

Preuzmi

Prezentacija IFAD projekta RCDP - koraci

Preuzmi

Zaštita geografskog porijekla vina

Vodič o postupku zaštite geografskog porijekla vina

Preuzmi

Operativni programi

Uzgojni program za holštajn-frizijsko govedo

(bosanski, hrvatski i srpski jezik)

Preuzmi

Uzgojni program za simentalsku pasminu u Federaciji BiH

(bosanski, hrvatski i srpski jezik)

Preuzmi

Uzgojni program za ovčarstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine

(bosanski, hrvatski i srpski jezik)

Preuzmi

Uzgojni program za kozarstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine

(bosanski, hrvatski i srpski jezik)

Preuzmi

Funkcionalni program razvoja ukupnog lanca vrijednosti kozarstva u Federaciji BiH

Preuzmi

Projekt višenamjenskog vrednovanja zemljišta u Federaciji Bosne i Hercegovine

Preuzmi

Osnove uređenja zemljišta - Program navodnjavanja i program okrupnjavanja posjeda u Federaciji BiH

Preuzmi

Operativni program za biljne genetske resurse u poljoprivredi Federacije BiH

Preuzmi

Operativni program razvoja maslinarstva u Federaciji BiH

Preuzmi

Projekt razvoja sistema navodnjavanja

Projekt razvoja sistema navodnjavanja - Sažeti prikaz

Preuzmi

Projekt razvoja navodnjavanja (IDP) – Dokument procjene projekta (PAD)

Preuzmi

Plana upravljanja okolišem za podprojekat Mostarsko Blato (Federacija BiH)

Preuzmi

PUO Goražde

Preuzmi

Okvir okolišnog i društvenog upravljanja - Projekt razvoja sistema navodnjavanja u Bosni i Hercegovini (IDP)

Preuzmi

Publikacije u veterinarstvu

Bilten

Preuzmi

Priručnik o brucelozi

Preuzmi