Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Vode ostalo

ESAP BiH 2030+

Preuzmi

Lista propisa koji regulišu upravljanje vodama u FBiH

Preuzmi

Rješenje o proglašenju zaštićenih područja

Službene novine Federacije BiH br. 84/18

Preuzmi

Instrukcije o izdavanju vodnih akata za radove koji se izvode na sanaciji i održavanju vodotoka

Službene novine Federacije BiH br. 04/11

Preuzmi

Federalni operativni plan obrane od poplava

Službene novine Federacije BiH br. 97/15

Preuzmi