Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Odobren izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz BiH u EU

Odobren izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz BiH u EU

Dana 19.06.2015.g. Ured za hranu i veterinarstvo Europske unije (FVO) obavijestio je Ured za veterinarstvo BiH da su svi postupci predloženi u Akcionom planu za kontrolu proizvodnje i prerade mlijeka i mliječnih proizvoda namijenjenih za izvoz u EU dobili zadovoljavajuću ocjenu u odnosu na sve preporuke koje je dao FVO.

Iako se naša zemlja već nalazi na listi zemalja kojima je odobren izvoz toplinski obrađenog mlijeka i mliječnih proizvoda u Europsku uniju, prije realizacije izvoza ovih proizvoda, Bosna i Hercegovina mora predati Europskoj komisiji listu poduzeća za koje se utvrdilo da ispunjavaju uvjete te koji su na osnovu toga predloženi za izvoz u EU. Nakon što Europska komisija odobri ovu listu, Bosna i Hercegovina ostvaruje pravo da izvozi mlijeko i mliječne proizvode u Europsku uniju iz tih poduzeća.

Povodom ovog izuzetno važnog događaja za našu zemlju, ministar mr.sci. Šemsudin Dedić je izjavio da će Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kao i do sada, nastaviti uspješnu saradnju i koordinaciju sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, odnosno Uredom za veterinarstvo BiH, kao i nadležnim ministarstvom u Republici Srpskoj, kako bi ispunili svoje obaveze te osigurali potpunu i koordiniranu provedbu svih mjera navedenih u Akcionom planu, a koje se prvenstveno odnose na jačanje nadzora, kontrole i sljedivosti u lancu proizvodnje mlijeka i mliječnih proizvoda namijenjenih izvozu u EU.

Do naredne posjete FVO-a Bosni i Hercegovini u 2016.g. u cilju verifikacije provedbe Akcionog plana, Bosna i Hercegovina također ima obavezu da donese novi Zakon o veterinarstvu potpuno usklađen sa tkz. “higijenskim paketom” Europske unije, nakon čega će uslijediti harmonizacija entitetskih zakona o veterinarstvu sa državnim, dodao je ministar Dedić, istakavši da Meggle, Milkos, Mljekara Livno i Mlijekoprodukt, koje su predložene za izvoz u EU, zaslužuju sve pohvale za trud i rad koji su uložile na ispunjavanju izuzetno strogih zahtjeva Europske unije, izrazivši nadu da će se ovoj uspješnoj grupi uskoro pridružiti i veći broj mljekara iz cijele BiH.