Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Strategija povećanja konkurentnosti i privlačenja ulaganja u vrijednosne lance

Strategija povećanja konkurentnosti i privlačenja ulaganja u vrijednosne lance

Danas je u prostorijama Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva održan sastanak između predstavnika Međunarodne finansijske korporacije (IFC), grupacija Svjetske banke, g. Tarika Šahovića i ministra mr.sci. Šemsudina Dedića na kojem se razgovaralo o daljim koracima na provedbi Strategije povećanja konkurentnosti i privlačenja ulaganja u vrijednosne lance mlijeka i mliječnih proizvoda te voća i povrća u Federaciji BiH za razdoblje 2014.-2020., koju je Vlada Federacije BiH usvojila 30.12.2014.godine.

Kako je navedena Strategija izrađena na osnovu temeljitih analiza i studija konkurentnosti poljoprivrede te podrobnih komparacija sa susjednim zemljama, ministar Dedić je istakao da će Strategija zasigurno poslužiti kao dobra polazna osnova za privlačenje investicija u grane poljoprivrede koje, prema preporukama i rezultatima analiza Strategije, iskazuju najveći potencijal razvoja i povećanja konkurentnosti, a to su proizvodnja mlijeka i mliječnih proizvoda te voća i povrća. Tom prilikom, ministar Dedić je zahvalio IFC-u na pruženoj podršci pri izradi ove Strategije kao i na pomoći koju je pružao Ministarstvu organiziranjem niza obuka o procesu privlačenja investicija u poljoprivredni sektor te izradom prezentacija, investicionih profila kao i brošura za poljoprivredne proizvođače.

U nastavku razgovora, predstavnici IFC-a su istakli da će se u saradnji sa Agencijom za unapređenje stranih investicija i drugim državnim institucijama nadležnim za koordiniranje pitanja poljoprivrede između entiteta, kao i resornim Ministarstvom u Republici Srpskoj, raditi na intenzivnoj promociji ulaganja u poljoprivredni sektor, a za što će navedena Strategija, koja je urađena i usvojena u oba entiteta, poslužiti kao osnovno polazište. Ministar Dedić je dodao da će Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kao i do sada, biti otvoreno za saradnju sa drugim entitetom, kao i navedenim državnim institucijama, kako bi zajedničkim zalaganjem doprinijeli što većoj promociji ulaganja u grane poljoprivrede koje se, prema preporukama Strategije, odlikuju visokim stepenom konkurentnosti i investicionim kapacitetom.