Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Sastanak sa direktorima poljoprivrednih zavoda

Sastanak sa direktorima poljoprivrednih zavoda

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, mr.sci. Šemsudin Dedić danas je održao sastanak sa dr. Omerom Kurtovićem, direktorom Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo i dr. Markom Ivankovićem, direktorom Federalnog agro-mediteranskog zavoda Mostar na kojem se razgovaralo o budućim aktivnostima dva zavoda i mogućnostima njihovog daljeg razvoja i restrukturiranja.

U obilasku oglednih parcela i novih laboratorijskih objekata te razgovoru sa stručnim osobljem Federalnog zavoda za poljoprivredu na Butmiru, ministar Dedić je istakao značaj ove dvije samostalne naučno-istraživačke ustanove za praćenje poljoprivredne proizvodnje u Federaciji s obzirom da se u njima vrše redovni stručni i zdravstveni pregledi proizvodnje sadnog materijala poljoprivrednog bilja u Federaciji BiH te ispituje kvaliteta hrane biljnog i životinjskog porijekla.

Direktori dva zavoda su istakli da su Projektom poljoprivrede i ruralnog razvoja (ARDP) Svjetske banke, čiji je nosilac upravo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, uvelike ojačani laboratorijski i stručni kapaciteti zavoda kroz, između ostalog, nabavku moderne laboratorijske opreme za ispitivanje hrane, te provedbu dvogodišnjeg programa monitoringa krompira u kojem su učestvovala oba zavoda, pri čemu je Federalni zavod za poljoprivredu na Butmiru vršio monitoring krompira na bakterioze a Federalni agromediteranski zavod u Mostaru na nematode. Dodali su također da je kroz ovaj projekt finansirana i nabavka moderne laboratorijske opreme za ispitivanje GMO-a u Zavodu na Butmiru kao i obuka stručnog osoblja vezano za korištenje navedene opreme.

U nastavku razgovora, ministar Dedić je izjavio da će Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nastojati ojačati saradnju sa ovim zavodima, kao i drugim ustanovama i institucijama u Federaciji koje sa stručno-naučnog aspekta prate razvoj poljoprivrede kako bi pružili veću priliku i otvorili mogućnosti da isti idu u korak sa najnovijim dostignućima u nauci te ta ista saznanja i vještine primijene i prenesu na poljoprivredne proizvođače, dajući na taj način svoj doprinos napretku i modernizaciji poljoprivredne proizvodnje u Bosni i Hercegovini.