Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Početak radova na rekonstrukciji savskog nasipa

Početak radova na rekonstrukciji savskog nasipa

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić, zajedno sa direktorom PIU šumarstva i poljoprivrede Alojzom Dunđerom te direktorom Agencije za vodno područje rijeke Save Seadom Delićem, je u utorak u Prudu ozvaničio početak radova na izgradnji nasipa na obali rijeke Save, koja je prošle godine u maju pričinila katastrofalne štete stanovništvu.

Svjetska banka je iz Projekta hitnog oporavka od poplava za rekonstrukciju predmetne dvije dionice nasipa osigurala dio sredstava, čime je počela realizacija rekonstrukcije savskog odbrambenog nasipa na lokalitetima Prud i Tursinovac. Pribavljene su sve potrebne dozvole i saglasnosti, potpisani ugovori sa izvođačima radova, te je PIU šumarstva i poljoprivrede pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva koji u ime Svjetske banke implementira projekat izvršio odabir Nadzornog organa. Time je i zvanično počela rekonstrukcija savskog odbrambenog nasipa na lokalitetima Prud i Tursinovac.

Projekat provode Agencija za vodno područje rijeke Save, Svjetska banka  i Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH u iznosu od 1 938 290 KM za Prud i 1 567 054 za Tursinovac. Dužina dionice koja se rekonstruira u Prudu je tri kilometra, a u Tursinovcu 3.150 metara. Naredna faza radova u Posavini je rekonstrukcija četiri dionice odbrambenog nasipa, ukupne dužine oko 16 kilometara.