Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Prezentiran softver za obradu novčanih poticaja u poljoprivredi

Prezentiran softver za obradu novčanih poticaja u poljoprivredi

Danas je u Federalnom zavodu za poljoprivredu na Butmiru održana prezentacija softvera za obradu novčanih poticaja u poljoprivredi, pri čemu je također predstavljen web portal za podršku poljoprivrednicima u Federaciji BiH.

Ovom događaju prisustvovali su kantonalni ministri nadležni za poljoprivredu, kao i službenici resornih kantonalnih ministarstava, zavoda i 79 općina Federacije koji izravno rade na obradi poticaja u poljoprivredi. Prezentaciju softverskog rješenja održali su predstavnici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u saradnji te uz tehničku podršku firme KING-ICT Zagreb.

U svom obraćanju skupu, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić je istakao da novi sistem predstavlja svojevrsnu modernizaciju cjelokupnog procesa obrade poticaja u Federaciji BiH kojim će se omogućiti lakše provjere, te osigurati bolje praćenje u provedbi Programa poticaja te efikasnije planiranje poljoprivredne politike na osnovu pouzdanih podataka i jasne slike stanja u poljoprivredi.

“Osim što će se uvesti veći red i kontrola, te staviti trošenje javnih sredstava u zakonske okvire, ovaj sistem također će osigurati lakše analiziranje i pouzdanost podataka, bolje praćenje i planiranje politike poljoprivrede i ruralnog razvoja. Važno je svakako istaći da će navedeno softversko rješenje uvelike olakšati posao resornim kantonalnim ministarstvima, općinskim službama, inspektorima te drugim organima i zavodima koji su uključeni u proces obrade poticaja u poljoprivredi u Federaciji BiH,” kazao je ministar Dedić.

Napomene radi, realizacija poticaja za poljoprivredu u Federaciji BiH vrši se na osnovu Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju (Službene novine Federacije BiH br. 42/10), Programa utroška sredstava i podzakonskih akata za svaki pojedini model podrške. Sektor za poljoprivredna plaćanja u Ministarstvu, zajedno sa kantonalnim ministarstvima i općinskim uredima za poljoprivredu, vrši obradu svih zahtjeva za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji.

Kako bi se modernizirao cjelokupni proces i objedinili postojeći informacijski sistemi u Ministarstvu, ovim softverskim rješenjem uspostavlja se moderan informacioni sistem koji će osigurati učinkovitost, ekspeditivnost i transparentnost u provedbi Programa poticaja. Nadalje, izvršit će se integriranje već postojećih informacijskih sistema u Federalnom ministarstvu, posebno registra poljoprivrednih gospodarstava i klijenata u kojem je do sada registrirano više od 60.000 poljoprivrednih gospodarstava u 79 općina Federacije.

Kao naredni korak u provedbi ovog sistema, u saradnji sa resornim kantonalnim ministarstvima provest će se predstavljanje i upoznavanje predstavnika poljoprivrednika sa web portalom za pružanje podrške poljoprivrednicima FBiH kojem će svaki nosilac poljoprivrednog gazdinstva imati pristup te ostvarivati uvid u stanje svoga imanja i status tekućih zahtjeva za podrške, te dobivati ostale relevantne i pouzdane informacije, kao i mogućnost preuzimanja obrazaca neophodnih za prijavu.