Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Predstavnici općina na prezentaciji novog softverskog sistema za obradu poticaja

Predstavnici općina na prezentaciji novog softverskog sistema za obradu poticaja

Danas je u Federalnom zavodu za poljoprivredu na Butmiru održana prezentacija nove verzije softvera za registraciju poljoprivrednih gazdinstava integrisanog u sistem plaćanja, pri čemu je također predstavljen Farmer web portal za podršku poljoprivrednicima u Federaciji BiH. Ovom događaju prisustvovalo je 150 predstavnika službi nadležnih za poljoprivredu iz 79 općina Federacije koji rade na unosu podataka i vode registar poljoprivrednih gazdinstava na lokalnom nivou.

Kao što je poznato, realizacija poticaja za poljoprivredu u Federaciji BiH vrši se na osnovu Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju (Službene novine Federacije BiH br. 42/10), Programa utroška sredstava i podzakonskih akata za svaki pojedini model podrške. Sektor za poljoprivredna plaćanja u Ministarstvu, zajedno sa kantonalnim ministarstvima i općinskim uredima za poljoprivredu, vrši obradu svih zahtjeva za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji.

Nakon što je ovaj sistem prošlog mjeseca prezentiran kantonalnim službenicima te predstavnicima ostalih aktera u ovom procesu, danas su općinski službenici imali priliku da se upoznaju sa prednostima novog sistema i inoviranim pristupom obrade poticaja te novim funkcijama ovog softverskog rješenja. Nadalje, pored navedenih inovacija, i registar poljoprivrednih gazdinstava je prošao kroz proces rekonstrukcije, zbog čega je bilo važno upoznati općinske službenike koji direktno rade na unosu podataka, o svim promjenama koje su se desile u sklopu ovog sistema.

Također, nakon prezentacije, održana je šira diskusija učesnika o svim tekućim pitanjima vezanim za registraciju poljoprivrednih gazdinstava i klijenata, na kojoj su razmijenjena mišljenja vezano za poboljšanje cjelokupnog procesa obrade poticaja i sistema registracije.

Na kraju je predstavljen Farmer web portal za pružanje podrške poljoprivrednicima FBiH kojem će svaki nosilac poljoprivrednog gazdinstva imati pristup. Poljoprivrednici će na njemu moći ostvarivati uvid u stanje svoga imanja i status tekućih zahtjeva za podrške, te dobivati ostale relevantne i pouzdane informacije, kao i mogućnost preuzimanja obrazaca neophodnih za prijavu. Ovaj portal također će olakšati posao općinskim službenicima koji ostvaruju direktni i prvi kontakt sa poljoprivrednicima.