Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Održan sastanak sa predstavnicima poljoprivrednika u Federaciji BiH

Sastanak sa predstavnicima poljoprivrednika u Federaciji BiH

Nakon provedene javne rasprave o nacrtu Programa poticaja za 2017.g. i nacrtu Pravilnika o načinima i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić sastao se danas sa predstavnicima vodećih poljoprivrednih udruženja u Federaciji BiH.

Ministar Dedić se zahvalio predstavnicima udruženja na dolasku i upoznao ih sa trenutnim stanjem i planiranim aktivnostima Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u ovoj godini, sa posebnim osvrtom na Program poticaja za 2017. godinu i Pravilnik o načinima i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji, kao i na zakazivanje tematske sjednice u Parlamentu FBiH o stanju u oblasti poljoprivrede.

Predstavnicima udruženja danas su prezentirane i aktivnosti moderniziranja i informatizacije sistema isplate novčanih poticaja.

Ministarstvo će uskoro pokrenuti i Farmer portal na kojem će svaki registrirani poljoprivrednik moći vidjeti na koje poticaje ima pravo prijavljivanja. Također, poljoprivrednici će moći izravno ostvariti uvid u stanje svojih zahtjeva te elektronski preuzimati obrasce za prijavu na poticaje i prijavu proizvodnje, što će im olakšati proceduru podnošenja zahtjeva.

Nakon provedene diskusije zajednički stav i zaključak sa ovog sastanka je potreba obezbjeđenja dodatnih sredstava kroz izmjene i dopune Budžeta FBiH za 2017. godinu kojim bi se riješila naslijeđena dugovanja, zatim prioritetno donošenje Programa poticaja za 2017.g. i nacrta Pravilnika o načinima i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji, kako bi počela isplata poticajnih sredstava.

Dogovoreno je i da se kroz poticajne mjere postepeno jačaju poljoprivredni obrti s obzirom da veliki broj fizičkih lica ostvaruju ista prava, a istovremeno imaju radna mjesta u drugim djelatnostima, kao i primanja.

Dati su i prijedlozi za formiranje radnih timova za pojedine vrste proizvodnje sa učešćem predstavnika poljoprivrednika koji će predložiti mjere za poboljšanja u tim oblastima.