Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Sa predstavnicima udruženja o stanju u sektoru malinarstva

Sa predstavnicima udruženja o stanju u sektoru malinarstva

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić i predstavnici Ministarstva sastali su se danas sa predstavnicima Koordinacionog tijela „Zajedno za bh. malinu“, Saveza prerađivača jagodičastog voća u BiH te Udruženja otkupljivača i izvoznika jagodičastog voća.

Razgovarano je o cijeni maline u ovoj godini, a sagovornici su se složili da je potrebno unaprijediti saradnju proizvođača i otkupljivača na obostrano zadovoljstvo i korist.

Na sastanku je zaključeno da će u narednom periodu biti formirana radna grupa sa zadatkom utvrđivanja proizvodne cijene maline u FBiH. Također, zaključeno je da se raditi na potrebnim propisima kako bi se dodatno regulirala ova oblast, te da će u narednom periodu biti održati sastanci sa predstavnicima nadležnih ministarstava drugih nivoa vlasti kako bi se dalje radilo na rješavanju problema u ovom sektoru.

Tokom sastanka ministar Dedić je istakao da je sektor malinarstva zabilježio značajnu ekspanziju u FBiH u proteklim godinama.

„Izuzetno mi je drago da smo razgovarali sa proizvođačima, otkupljivačima i predstavnicima akademske zajednice, kao i da smo definirali korake ka unapređenju oblasti. Mi jednostavno moramo zaštiti našu malinu, jer su potencijali u ovom sektoru iznimno veliki“, rekao je Dedić.

Na današnjem sastanku razgovarano je i o mogućnostima zajedničkog nastupa svih zainteresiranih strana u ovom sektoru u promoviranju bh. maline. Također, razgovarano je o poticajima u sektoru malinarstva, o savjetodavnim službama za ovaj sektor, nemogućnosti prodaje određenih količina maline iz 2016. godine, otkupnim stanicama, te kapacitetima hladnjača u FBiH.