Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Utvrđen Nacrt zakona o dopuni Zakona o lovstvu

Utvrđen Nacrt zakona o dopuni Zakona o lovstvu

Na današnjoj 133. sjednici održanoj u Sarajavu, Vlada FBiH utvrdila je Nacrt zakona o dopunama Zakona o lovstvu kojim je prenijela ovlaštenja zakonodavno-pravnim komisijama Predstavničkog i Doma naroda Parlamenta Federacije BiH da, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, utvrde prečišćeni tekst Zakona o lovstvu i dostave ga parlamentarnim domovima radi verificiranja.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj 34. sjednici održanoj  16.12.2015. godine zadužila federalna tijela uprave da, nakon sagledavanja zakona i drugih propisa iz svoje oblasti, izrade prečišćene tekstove tih propisa. Kako izmjene i dopune Zakona o lovstvu, koji je mijenjan dva puta, obuhvaćaju više od 40 posto osnovnog teksta propisa, to otežava njegovu primjenu, pa je nužno izraditi prečišćeni tekst.

www.shirl.club
ankara escort
geri getirme buyusu
huluhub.com
isyeri hekimligi
replica watches