Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Utvrđen Nacrt zakona o dopuni Zakona o lovstvu

Utvrđen Nacrt zakona o dopuni Zakona o lovstvu

Na današnjoj 133. sjednici održanoj u Sarajavu, Vlada FBiH utvrdila je Nacrt zakona o dopunama Zakona o lovstvu kojim je prenijela ovlaštenja zakonodavno-pravnim komisijama Predstavničkog i Doma naroda Parlamenta Federacije BiH da, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, utvrde prečišćeni tekst Zakona o lovstvu i dostave ga parlamentarnim domovima radi verificiranja.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj 34. sjednici održanoj  16.12.2015. godine zadužila federalna tijela uprave da, nakon sagledavanja zakona i drugih propisa iz svoje oblasti, izrade prečišćene tekstove tih propisa. Kako izmjene i dopune Zakona o lovstvu, koji je mijenjan dva puta, obuhvaćaju više od 40 posto osnovnog teksta propisa, to otežava njegovu primjenu, pa je nužno izraditi prečišćeni tekst.