Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Javna rasprava: Procjena uticaja propisa u veterinarstvu

Javna rasprava: Procjena uticaja propisa u veterinarstvu

Uz podršku USAID / Sweden FARMA II projekta, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je izradilo Nacrt izvještaja o o procjeni uticaja propisa za Zakon o veterinarstvu (“Službene novine Federacije BiH“, broj 46/00). U cilju prikupljanja što više povratnih informacija, pozivamo zainteresiranu javnost da dostave svoje primjedbe i sugestije na Nacrt Izvještaja na email adresu: veterinarstvo@fmpvs.gov.ba  ili poštom na: Federalno ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva, Sektor za veterinarstvo, Ul Marka Marulića broj 2, 71 000 Sarajevo. Rok za dostavu prijedloga i sugestija je najkasnije do 22.06.2018.godine.