Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Potpisani ugovori za radove na Drini u Goraždu

Potpisani ugovori za radove na Drini u Goraždu

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić te predstavnici poduzeća Mibral d.o.o Sarajevo i OKAC d.o.o Goražde potpisali su, 20. februara 2019. godine u prostorijama Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ugovore za radove na rijeci Drini u Goraždu u okviru „Projekta zaštite od poplava na rijeci Drini”. Radi se, naime, o investiciji koju Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva provodi u saradnji sa Svjetskom bankom u cilju sprječavanja poplava, odnosno zaštite od štetnog djelovanja voda, na rijeci Drini. U okviru lota 1, poduzeće Mibral d.o.o. Sarajevo će izvoditi radove na sanaciji desne obale rijeke Drine, nizvodno od centra grada, u ukupnoj vrijednosti od 4.547.084,47 KM, kako je predviđeno ugovorom, a poduzeće OKAC d.o.o. Goražde će, u okviru lota 2, biti izvođač radova na sanaciji lijeve obale rijeke Drine, nizvodno od centra grada, u vrijednosti od 5.228.423,30 KM. Rok izvođenja ovih radova je devet mjeseci. Za sufinansiranje ovog projekta, Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo izdvojila je sredstva u iznosu od 1.500.000,00 KM. Agencija je također finansirala izradu i reviziju projektne dokumentacije na osnovu koje je Projektna jedinica Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – PIU Šumarstvo i poljoprivrede provela postupak izbora izvođača.