Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Usvojen Program utvrđivanja načina provođenja veterinarsko-zdravstvenih pregleda

Na 208. sjednici održanoj 30.01.2020. u Sarajevu, Vlada Federacije BiH je usvojila Program utvrđivanja načina provođenja veterinarsko-zdravstvenih pregleda u objektima odobrenim za unutrašnji promet u Federaciji BiH i za njegovo provođenje zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalnu upravu za inspekcijske poslove.

Cilj ovog programa je provjera načina obavljanja poslova koji se direktno odnose na zaštitu zdravlja potrošača od hrane životinjskog porijekla, kako bi bilo utvrđeno da se ovi poslovi obavljaju na zadovoljavajući način i da su njima postignuti ciljevi zaštite javnog zdravlja građana, te da budu određene mjere za unaprjeđenje stanja u ovoj oblasti. Program će biti provođen pregledom u veterinarskim stanicama koje provode veterinarsko­zdravstvene preglede i u odobrenim objektima za proizvodnju hrane životinjskog porijekla.

Utvrđivanje načina obavljanja ovih poslova (reviziju) će izvršiti službeni veterinari Federalnog ministarstva poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva i Federalne uprave za inspekcijske poslove, uz prisustvo predstavnika kantonalnog ministarstva nadležnog za poslove veterinarstva na području gdje se veterinarska stanica nalazi.

Program će biti proveden pregledom u veterinarskim stanicama koje obavljaju veterinarsko-zdravstvene preglede u odobrenim objektima za proizvodnju hrane životinjskog porijekla kako bi bila utvrđena usklađenost s propisanim zahtjevima za obavljanje veterinarsko-zdravstvenih pregleda.

U toku pregleda će biti utvrđen popis zaposlenika veterinarske stanice koji obavljaju ove poslove.

Također će biti ustanovljeno da li veterinarska stanica posjeduje tačan popis objekata u kojima obavlja ove poslove i opis zadataka koje obavlja u objektima i da li ima dokaz da je za obavljanje ovih poslova određena od nadležnog kantonalnog ministarstva. Bit će utvrđeno ima li dovoljano kvalificiranih i iskusnih usposlenika, postoji li dokaz o obukama i opremu i infrastrukturu potrebnu za obavljanje ovih poslova.