Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Javna rasprava – Nacrt Master plana šumske transportne infrastrukture Federacije BiH

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pripremilo je Nacrt Master plana šumske transportne infrastrukture Federacije Bosne i Hercegovine, koji ima za cilj osiguranje kvalitetnih informacija o trenutnom stanju, kao i budućim potrebama za izgradnjom šumske transportne infrastrukture, na temelju čega će biti moguće izraditi detaljni plan investicija.

Master plan uključuje i izradu smjernica i dobrih praksi za građenje i održavanje šumske transportne infrastukture kako bi se smanjio utjecaj na okoliš i društvo, te poboljšali ekonomski efekti, odnosno financijska održivost eksploatacije i transporta šumskih drvnih sortimenata.

U cilju uključivanja šire zainteresirane i stručne javnosti, pozivaju se svi zainteresirani da svoja mišljenja, komentare i/ili prijedloge na Nacrt Master plana šumske transportne infrastrukture Federacije Bosne i Hercegovine dostave putem online Obrasca za konzultiranje javnosti do 20. jula/srpnja 2020. godine do 16:00 sati.

Javna rasprava o Nacrtu Master plana šumske transportne infrastrukture Federacije Bosne i Hercegovine biti će naknadno organizirana u zavisnosti od epidemiološke situacije, o čemu će interesne skupine biti blagovremeno obaviještene.

Prezentaciju o Master planu šumske transportne infrastrukture Federacije Bosne i Hercegovine prikazat će članovi Konzorcija za izradu dokumenta, nakon čega će odgovarati na pitanja dobijena u procesu javnih konzultacija.