Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ruralnog razvoja

Na osnovu člana 18. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ruralnog razvoja („Službene novine Federacije BiH“, broj 24/20) Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je dana 21.04.2020.g. objavilo Obavijest o rokovima i uslovima za podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ruralnog razvoja u 2020. godini.  

Obavještavaju se poljoprivredna gazdinstva te druga pravna i fizička lica da su uslovi za ostvarivanje prava na novčanu podršku iz Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2020. godinu po modelu ruralnog razvoja propisani Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ruralnog razvoja koji je objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“ broj 24/20.

Rok za podnošenje zahtjeva teče od narednog dana  od dana objave ove Obavijesti u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ i „Dnevni list“, odnosno od 22.04.2020.g. do 05.10.2020.g. godine, osim za ulaganja finansirana putem kreditne linije Razvojne banke Federacije BiH kada je krajnji rok za podnošenje zahtjeva 01.10.2021. godine.

Obrasce za sve modele poticaja možete preuzeti ovdje.   

NAPOMENA: Klijenti koji investiraju u izgradnju, proširenje ili opremanje odnosno legalizaciju građevinskog objekta namijenjenog za držanje živih životinja (farma), trebaju osigurati poštovanje uvjeta propisanih Zakonom o zaštiti dobrobiti životinja i Pravilnikom o uvjetima koje moraju ispunjavati farme i uvjeti za zaštitu životinja na farmama. Također, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („Službene novine F BiH“ br. 33/03 i 38/09) i Pravilniku o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš, kao i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu („Službene novine F BiH“ br. 19/04) za pogone i postrojenja za intezivan uzgoj peradi, svinja i krupne stoke sa više od 60.000 mjesta za brojlere, 40.000 mjesta za kokoši, 2.000 mjesta za svinje (preko 30 kg) ili, 700 mjesta za krmače, 500 mjesta za krupnu stoku, klijent treba pribaviti okolišnu dozvolu od Federalnog ministarstva okoliša.