Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Obavezna godišnja obuka poljoprivrednih savjetodavaca

U svrhu permanentnog stjecanja znanja, certificirani poljoprivredni savjetodavci kontinuirano prolaze obaveznu godišnju obuku.

Godišnja obuka predstavlja organizovani oblik teoretskog i praktičnog osposobljavanja poljoprivrednih savjetodavaca u poljoprivrednom sektoru za oblasti savjetodavne djelatnosti i provodi se u skladu sa  Zakonom o poljoprivrednim savjetodavnim službama („Službene novine F BiH“, broj 66/13), Pravilnikom o obuci, certifikatu i registru poljoprivrednih savjetodavaca („Službene novine F BiH“, broj 38/15), Programom obavezne godišnje obuke certificiranih savjetodavaca („Službene novine F BiH“, broj 103/17) i Nastavnim planom godišnje obuke certificiranih poljoprivrednih savjetodavaca za 2020. godinu.

Obaveznu godišnju obuku poljoprivrednih savjetodavaca provode slijedeće naučno-obrazovne institucije:

 • Tehnološki fakultet u Tuzli
 • Poljoprivredno – prehrambeni fakultet u Sarajevu
 • Agronomski i prehrambeno – tehnološki fakultet u Mostaru
 • Biotehnički fakultet u Bihaću

Obuka se provodi za slijedeće oblasti savjetodavne djelatnosti:

 1. ratarstvo, povrtlarstvo, mehanizacija i ekonomika ovih proizvodnji,
 2. voćarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje,
 3. vinogradarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje,
 4. stočarstvo, akvakultura, mehanizacija i ekonomika ovih proizvodnji,
 5. ruralni razvoj.

Visina naknade troškova pohađanja obuke i izdavanja potvrde iznosi 250 KM. Troškove pohađanja obuke snosi poljoprivredni savjetodavac, odnosno poslodavac kod kojeg je uposlen.  Predviđeni iznos se uplaćuje na račun odabrane naučno-obrazovne institucije.

Obavijest o pokretanju obavezne godišnje obuke certificiranih poljoprivrednih savjetodavaca na Tehnološkom fakultetu u Tuzli, Poljoprivredno – prehrambenom fakultetu u Sarajevu,  Agronomskom i prehrambeno – tehnološkom fakultetu u Mostaru i Biotehničkom fakultetu u Bihaću  možete očekivati tokom oktobra mjeseca 2020. godine, a započinjanje obuke do kraja oktobra.

Molimo da pratite službene internet stranice navedenih naučno-obrazovnih institucija.

ZA VIŠE INFORMACIJA

 1. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Odsjek za poljoprivredne savjetodavne službe, email: savjetodavna@fmpvs.gov.ba; tatjana.markhot@fmpvs.gov.ba 
 2. Službena stranica naučno- obrazovne institucije sa spiska.