Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Nastavni plan godišnje obuke poljoprivrednih savjetodavaca

Obavještavamo vas da je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u skladu sa Zakonom o poljoprivrednim savjetodavnim službama („Službene novine F BiH“, broj 66/13), Pravilnikom o obuci, certifikatu i registru poljoprivrednih savjetodavaca („Službene novine F BiH“, broj 38/15), Programom obavezne godišnje obuke certificiranih savjetodavaca („Službene novine F BiH“, broj 103/17) a u saradnji sa naučno – obrazovnim institucijama u Federaciji BiH, utvrdilo Nastavni plan godišnje obuke certificiranih poljoprivrednih savjetodavaca za 2020. godinu.

Nastavni plan godišnje obuke certificiranih poljoprivrednih savjetodavaca za 2020. godinu utvrđen je u skladu s potrebama poljoprivrednih proizvođača, poljoprivrednih savjetodavaca i zakonodavnim i strateškim okvirom u Bosni i Hercegovini i Federaciji Bosne i Hercegovine.