Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Javna rasprava: Izmjene Pravilnika o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pripremilo je radni tekst Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka, koji se stavlja na uvid radi uključivanja zainteresovane javnosti u fazi izrade ovog propisa.
Koristeći propisani obrazac, pozivaju se svi zainteresirani da svoje primjedbe na objavljeni radni tekst Pravilnika dostave najkasnije do 18.01.2021. godine, na e-mail sektorvoda@fmpvs.gov.ba  i/ili pisanim putem na adresu: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ul. H. Čemerlića br. 2. 71 000 Sarajevo.
Svi komentari, mišljenja i prijedlozi, dostavljeni u gore propisanom roku, bit će razmotreni pri izradi Pravilnika o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka.
Pozivamo sve subjekte da daju svoj stručni doprinos u vezi poboljšanja predmetnog propisa te da animiraju i sve one za koje smatraju da takođe mogu dati svoj doprinos.
Kantonalna ministarstva nadležna za vode, pozivamo da u konsultacije po predmetnom radnom tekstu Pravilnika uključe i gradove i općine ukoliko je kantonalnim zakonima prenesena nadležnost za izdavanje vodnih akata na iste.